Svalövs kommun

Arbetslag

Tre arbetslag

Billeshögsskolans elever och personal är indelade i tre arbetslag, F-3, 4-6 och fritids. Vi arbetar för att övergången ska gå så lätt som möjligt för eleverna, både dagligen mellan skola och fritids, samt vid stadiebyten.

Social träning

På olika sätt t ex genom samtal, värderingsövningar och filmer arbetar vi för att påverka och stimulera eleverna att förstå vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i vardagen. 

Gemensamma och arbetslagsvisa aktiviteter

För att lära känna alla barn på skolan ordnas både gemensamma och arbetslagsvisa aktiviteter.

Publicerad: 2020-01-13

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Rektor
Anna Bengtsson
0418-47 53 21
0709-47 53 21
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun