Svalövs kommun

Så här arbetar vi

Lärare och elever diskuterar.

Två lärare i varje klass

Vi har inga parellella klasser, vilket ger oss möjlighet att låta två lärare ta hand om varje klass. Klassrummen är stora och delbara. I anslutning till alla klassrum finns grupprum, så varje klass också kan arbeta i mindre grupper.

Tre arbetslag

Skolans elever och personal är indelade i tre arbetslag: F-3, 4-6 och fritids. Det råder en bra sammanhållning och gemenskap på skolan. De vuxna ser alla elever som sitt ansvar och på så vis blir alla sedda.

Den röda tråden
På Billeshögsskolan har vi tillsammans med områdets förskolor ett gemensamt fokus på språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten.
Fysisk aktivitet är viktigt för koncentrationen. Varje dag inleds med Svalövspulsen och under skoldagen förekommer pauser i form av brainbreaks och rörelse.
Våra måltider räknas som lektionstillfällen. I vår nya matsal äter lärarna tillsammans med klassen och utbudet av råvaror är säsongsbetonat. Vegetariskt alternativ erbjuds alltid.

Våra lärmiljöer
Då skolan nyligen genomgått en större ombyggnad kan vi nu bedriva undervisning i ändamålsenliga lokaler såsom hemkunskap/NO/bild- och musiksal.

​Elevinflytande

​Eleverna är efter ålder och mognad delaktiga i planeringen av undervisningen och verksamheten. De har även inflytande genom klassråd, elevråd, fritidsråd, trivselråd, rastråd och matråd.

​Gemensamma aktiviteter

Vi har flera återkommande gemensamma aktiviteter såsom skapande skola, idrottsdagar och jultema.

Publicerad: 2020-01-13

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterad information


Relaterade länkar


Kontakt

Rektor
Anna Bengtsson 
Billeshögsvägen 2
268 72 Billeberga
0418-47 53 21
0709-47 53 21
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun