Svalövs kommun

Så här arbetar vi

pratbubbla

Heleneborgsskolan har ljusa och ändamålsenliga lokaler och en genomtänkt skolgård för att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elever. Stora ljusa klassrum och många grupprum skapar förutsättningar för en bra inlärningssituation och möjligheter att anpassa verksamheten efter vart barns behov.

I en trygg miljö möter vi varje barn med respekt för dess person och arbete. Vi skapar goda förutsättningar för bildning, självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

På Heleneborgsskolan arbetar pedagogerna i väl fungerande arbetslag. Varje arbetslag består av alla elever i en årskurs och 4-5 pedagoger som tillsammans ansvarar för undervisningen. Arbetslagen förfogar över 5 rum i olika storlek.

Besök från Malmö museum

Här studerar vi spår från forntiden.

En pedagog utklädd till häxa.

Idag ska eleverna ska skriva en saga och då passar en häxa på att göra ett besök hos oss..

En bild i ett klassrum

Här tittar vi in och gör ett besök under en genomgång på lågstadiet.

Publicerad: 2018-09-21

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterad information


Relaterade länkar


Kontakt

Rektor
Åsa Sjöberg
0418-47 52 60 

Bitr. rektor
Kerstin Lindén Olsson
0418-47 52 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun