Svalövs kommun

Trygghetsteamet

Heleneborgsskolan i centrala Svalöv är en fantastiskt fin, nyrenoverad och nybyggd skola som är en fantastisk arbetsplats för alla oss vuxna som arbetar där, men också en fantastisk utbildningsmiljö för alla elever.

Skolan som byggnad är dock just det, ”bara” en fin byggnad, men på Heleneborgsskolan arbetar alla aktivt och engagerat med att skapa den absolut bästa skolan utifrån en väl förankrad värdegrund som skapar den optimala utvecklingsmiljön även socialt och känslomässigt för alla som befinner sig i den.

Vi kallar detta arbete för vårt: VIP-arbete. VIP betyder i ”folkmun”:Very Important Person, och det är så vi ser på alla personer på skolan, elever såväl som vuxna. På Heleneborgsskolan betyder VIP även Värdegrund I Praktiken. Vi arbetar med några utvalda VIP-ord som ska vara väl kända för samtliga på skolan.

Samtlig personal, elever och vårdnadshavare undertecknar vid varje terminsstart vårt förväntansdokument, som kopplat till vår Likabehandlingsplan är ytterligare tydliga verktyg för vårt VIP-arbete. Det är viktigt för att nå optimal framgång med vårt VIP-arbete att såväl vi i skolan som ni i hemmet arbetar mot samma mål och att vi alla vet vad som förväntas av oss. Vårt VIP-arbete är under ständig utveckling och vi strävar efter att ha så likvärdigt bemötande av varandra som möjligt. Vi har därför formulerat våra VIP-ord och vår ”gyllene regel” på ett kort (fram- och baksida) som alla elever och personal har tillgång till.Se relaterad information

På Heleneborgsskolan arbetar alla aktivt och förebyggande mot alla former av kränkande behandling utifrån vår Likabehandlingsplan, förväntansdokument och VIP-ord. Några vuxna har ett extra ansvar för detta arbete och kallar sig för Trygghetsteamet. Trygghetsteamet är också de som utreder och hanterar eventuella kränkande händelser på skolan.

Om Trygghetsteamet av någon anledning har samtal med elev skickas ett dokument hem samma dag för att informera vårdnadshavare om att samtal ägt rum.


Publicerad: 2018-09-21

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterade länkar


Kontakt


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun