Svalövs kommun

Elevhälsa

Glada elever i korridoren.

Linåkerskolans elevhälsoteam består av rektorer, specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Teamet träffas varje tisdag och fungerar som samordnare för olika stödinsatser som kan behöva göras.
 
Rektor är ordförande och representanter från arbetslagen kan adjungeras till teamets möte för fördjupade diskussioner och handledning.

Sammankallande i elevhälsoteamet är Erik Nilsson.

Publicerad: 2019-09-10

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterad information
Relaterade länkar

Kontakt

Erik Nilsson
Ansvarig elevhälsa
Linåkerskolan
0709-475234              0418-475234
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun