Svalövs kommun

Studieverkstaden

Vår verkstad finns till för dig som behöver extra stöd i dina studier, under kortare eller längre perioder. Stödet kan ges i grupp eller individuellt, i klass eller i verkstadens lokaler. Vi skräddarsyr lösningar så att just du ska få en bra skolgång.

Vi erbjuder även läxläsning vid tre tillfällen per vecka och lovskola under höstlov, sportlov och påsklov.


Vårt mål är att alla elever på Linåkerskolan ska få den hjälp de behöver. Vi bygger vår verksamhet med stöd av många års forskning, vilken påvisar att elever som får större delen av sin undervisning i klass också får bättre betyg och större självförtroende.

Läs gärna mera om studieverkstaden i foldern som finns som nedladdningsbar fil till höger.

Publicerad: 2019-09-01

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterade länkar
Kontakt

Erik Nilsson
Ansvarig elevhälsa
Linåkerskolan
0709-475234              0418-475234
e-post

Markus Hedin
Linåkerskolan
0418-475234

Susanne Mårtensson
Linåkerskolan
0418-475234

Adam Williams Linåkerskolan

0418-475234

Madeleine Bengtsson

Stefan Helenius

Lise-lott Olsson

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun