Svalövs kommun

Informationsbroschyr om Linåkerskolan

Här finns en länk till Linåkerskolans informationsbroschyr. Pdf, 935.3 kB. (Pdf, 935.3 kB) Du kan även läsa vad som står i broschyren på denna sida.

Prioriterade mål för läsåret 20/21

Vi vill:

 • Ge dig full behörighet till gymnasiet
 • Hela tiden utveckla och förbättra undervisningen
 • Att du ska känna trygghet, lust och motivation att vara i
  skolan.

Det här är vi

Linåkerskolan är en högstadieskola i Svalöv med cirka 360 elever från alla delar av kommunen.
Vårt fokus som skola ligger både på lärande och hälsa. Vi har oerhört kompetenta medarbetare som har en stark vilja att utvecklas. Vår vision är att vi tillsammans ska skapa en skola i världsklass. Med detta menar vi att alla elever, medarbetare, vårdnadshavare samt ledning arbetar tillsammans mot både gemensamma och individuella mål.

HMU2.0 – Högre måluppfyllelse

HMU2.0 har en bas- och en djup-del och målet med HMU är tvådelat. Dels ska eleverna bli medvetna om sitt eget lärande och under handledning ta ansvar för vad som behöver göras
för att nå full gymnasiebehörighet. Detta görs genom att veta sitt nuläge samt vad som ska utvecklas. Arbete genomförs kontinuerligt tillsammans med ämneslärare och mentor.
Ämneslärarna står för viktig feedback medan mentor stödjer eleven i det framåtsyftande arbetet. I HMU-bas får alla som är i behov av stöd i kärnämnena extra tid i det aktuella ämnet
för att utvecklas mot gymnasiebehörighet. HMU sker i alla ämnen men är även schemalagt vid två tillfällen i veckan där eleverna arbetar aktivt med att utveckla det individuella lärandet.

En trivsam och inspirerande miljö

Skolan är uppbyggd i fyra arbetslag där eleverna har sin hemvist med hemklassrum och skåp vilket skapar trygghet och närhet till lärarna. En NO-sal finns även kopplad till arbetslaget.
Dessutom har vi på skolan välutrustade och inspirerande salar för bild, hemkunskap, musik och slöjd samt att det finns en modern idrottshall i anslutning till skolan. I våra gemensamma
utrymmen hittar ni vårt bibliotek samt aktivitetsrum och kafeteria. Skolans matsal är vi stolta över där eleverna får välja mellan två rätter samt ta del av ett fantastiskt salladsbord.

Undervisning i framkant

Alla elever som börjar åk 7 har tillgång till en Chromebook. Vi arbetar aktivt i Google Classroom för att skapa en inspirerande virtuell lärmiljö. Under några år har vi utvecklat vårt formativa
förhållningssätt i undervisningen och till detta har vi börjat ett arbete kring aktiva klassrum, brain-breakes och att skapa nya lärmiljöer.

Delaktighet

Rådsverksamhet är en viktig del på vår skola och eleverna kan vara delaktiga i sitt eget lärande men även genom att delta i elevråd, utbildningsråd, matråd och kulturråd. Delaktighet är även
ett viktigt inslag i vår undervisning där eleverna är medansvariga i sitt eget lärande men även i undervisningens arbetssätt och arbetsformer.

Studieverkstad

Vår studieverkstad finns till för dig som behöver stöd i dina studier under korta eller längre perioder. Stödet kan ges i klassrum eller i studieverkstadens lokaler. Alla elever har vid behov möjlighet att få extra anpassningar och stöd. Vi arbetar tillsammans för att du ska få en bra skolgång och exempel på aktiviteter i studieverkstad kan vara nedanstående:

 • Anpassat material
 • Färdighetsträning
 • Hjälp med studieteknik
 • Träning i digitala verktyg
 • Läxläsning
 • Lovskola

Elevens hälsa i fokus

Trivsel och trygghet är viktigt på vår skola och vi arbetar alla tillsammans för att skapa en trygg miljö för elever och personal. Elevhälsoteamet och trygghetsteamet samordnar tillsammans
med arbetslagen värdegrundsarbetet på skolan. Skolans elevhälsoteam arbetar även i tätt samarbete med arbetslagen i ett hälsofrämjande och förebyggande syfte för att alla ska må
bra och kunna prestera sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

Daglig fysisk aktivitet/Svalövspulsen

Höstterminen 2018 gick startskottet för projektet kring daglig fysisk aktivitet för åk 7. Detta enligt forskning som visar att daglig fysisk aktivitet har påverkan på barns lärande. Projektet
innebär att alla elever har två idrottslektioner samt tre pulspass i veckan. Efter pulspassen erbjuds eleverna mellanmål och att använda tiden för färdighetsträning i matematik, svenska
och engelska.

Fotbollsakademi

Vi har även i samband med pulspassen startat en fotbollsakademi i samarbete med MFF.
Fotbollsintresserade elever har möjlighet att visa intresse för akademin och delta i provspel i mars-april 2020. Grundtanken är att ge talangfulla ungdomar bra möjlighet att klara skolan
och samtidigt satsa på sin idrott. Fotbollsträningarna sker tre dagar i veckan istället för pulspassen och sköts av skolans tränare/lärare samt tränare från MFF. I skolvalsblanketten
kan ni kryssa i för att visa intresse för fotbollsakademin. Ni kommer även kunna ansöka via Linåkerskolans hemsida.

Öppet hus och skolvalet

Har ni frågor eller är intresserade av att se eller veta mer om oss kommer det att finnas filmer utlagda på Linåkerskolans hemsida där ni kan klicka in på de klipp ni önskar. Ni är också välkomna att boka in en träff med oss för rundvandring på skolan. För mer information hänvisar vi till det brev som kommit hem till er i samband med denna broschyr. Alla ni som går i årskurs 6 kommer även få en skolvalsblankett att fylla i inför valet av högstadieskola. Vi ser fram emot att få träffa just dig!


Undrar du något? Kontakta oss gärna enligt nedan:

Göran Hagberg, rektor 0418-47 52 36 goran.hagberg@svalov.se
Tonny Glantz, bitr.rektor 0418-47 52 30 tonny.glantz@svalov.se

Publicerad: 2020-10-19

Sidansvarig: Elin Arenhag

Kontakt

Rektor
Göran Hagberg
0418-47 52 36


Bitr. rektor
Tonny Glantz
0418-47 52 30
e-post

Besöksadress
Skolgatan 20
268 31 Svalöv


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun