Svalövs kommun

Mål och visioner

Elever och lärare under lektion.

Vision för Linåkerskolan

Vi vill skapa en skola i världsklass – med detta menar vi att alla
elever, pedagoger vårdnadshavare samt ledning arbetar tillsammans mot gemensamma och individuella mål, gällande såväl studieresultat som trygghet och välbefinnande.

Syftet med vår vision är att sträva mot den och hålla hög kvalitet i allt vi gör på vägen dit.

Läsåret 2019-2020

Förra läsåret var fler av våra elever behöriga till gymnasiet, både gällande nationella- och yrkesprogram. Det är vi väldigt stolta och glada över. Som alla säkert vet så nöjer vi oss inte med det utan vi vill bli ännu bättre! Det är vi tillsammans som ska göra detta arbete.

Vi har en verksamhetside som vi alla ska sträva efter:

Dina drömmar, vår utmaning

#meningsfullframtid

Dina drömmar- vi möter dig med positiva förväntningar och bejakar dina drömmar.

Vår utmaning- Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande och positiv kultur i alla delar av våra verksamheter. Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte.

Meningsfull framtid- Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.

Utifrån våra gemensamma analyser för att höja måluppfyllelsen blir våra mål inför nästa läsår följande:

  • Höja elevernas skolnärvaro genom ett salutogent förhållningssätt, tydligt mentorskap och en strukturerad undervisning
  • Genom samverkan utveckla vår undervisning gällande planering, genomförande samt rätt anpassningar och stöd för eleverna.

Arbetet för ökad skolnärvaro kommer att genomföras med ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande arbete där vi alla har ansvar för skolans elevhälsa. Tidigt under höstterminen kommer vi att starta upp vårt trivsel- och trygghetsarbete tillsammans med Mary Juusela och organisationen Lika-Olika som kommer att ge oss personal samt vårdnadshavare och elever föreläsningar och workshops kring detta viktiga arbete.

Samverkan kring undervisning kommer att stå i fokus under läsåret. Vi har påbörjat ett arbete för högre samverkan och det är viktigt att vi fortsätter med detta arbete och att vi har en stark dela-kultur för att skapa likvärdighet samt hög undervisningskvalité i alla klassrum. Mycket konferenstid samt fortbildningsdagar/kvällar kommer att ägnas åt ämnesarbete och undervisning för att vi tillsammans ska bli ännu bättre på det vi gör.

Göran Hagberg

Tonny Glantz

Verksamhetschef/rektor

Bitr. rektor

Publicerad: 2019-09-01

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterad information

Relaterade länkar

Kontakt

Rektor
Göran Hagberg
0418-47 52 36
0709-47 52 36
e-post

Bitr. rektor
Tonny Glantz
0709-47 52 46
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun