Svalövs kommun

Så här arbetar vi

Elever i bildsalen

HMU- Högre måluppfyllelse

Målet är att göra eleverna mer medvetna om hur de ligger till i sina ämnen samt vad de ska göra för att höja sina mål och utvecklas. Detta arbete gör de kontinuerligt tillsammans med ämneslärarna och mentor. Ämnesläraren står för viktig feedback till eleven och mentor stödjer eleven i det framåtsyftande arbetet.

En trivsam och inspirerande miljö

Skolan är uppbyggd i fyra arbetslag där eleverna har sitt hemklassrum, skåp och hemvist vilket ger närhet till lärarna i arbetslaget. Vår moderna skola inhyser inspirerande och kreativa lokaler för NO, bild, musik, slöjd, hemkunskap samt idrott och hälsa. Vår nybyggda idrottshall är vi mycket stolta över. Eleverna kan mötas på våra gemensamma samlingsplatser såsom caféet, aktivitetsrummet samt biblioteket. 

En skola med möjlighet till fördjupning och extra stöd

Eleverna får möjlighet till fördjupning i våra spårval men även genom vårt HMU-arbete. Exempel på spårval är hemkunskap/idrott, slöjd och fotboll. Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar aktivt och förebyggande för varje elev. De elever som är i behov av särskilt stöd har tillgång till studieverkstad med specialpedagoger, speciallärare och elevcoacher som arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Publicerad: 2019-09-01

Sidansvarig: Elin Arenhag

Relaterad information

Relaterade länkar

Kontakt

Rektor
Göran Hagberg
0418-47 52 36
0709-47 52 36
e-post

Bitr. rektor
Tonny Glantz
0709-47 52 46
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun