Svalövs kommun

Elevhälsa och Likabehandlingsarbete

Rektorn leder skolans elevhälso- och likabehandlingsarbete.

Elevhälsodokument och Likabehandlingsplan finns under Relaterad information här till höger.

Elevhälsoteamet:
Magnus Lindkvist, rektor
Camilla Hansson, specialpedagog
Viktoria Svensson, sjuksköterska
Annika Persson, speciallärare
Charlotta Öhlund, kurator
Gunnel Christersson, skolpsykolog
Julia Ruben, logoped

Trygghetsteamet:
Magnus Lindkvist, rektor
Camilla Hansson, specialpedagog
Charlotta Öhlund, kurator
Anna Andersson, fritidspedagog

Publicerad: 2021-05-05

Sidansvarig: Gabriella Brons

Relaterad information

  • Plan mot kränkande
    behandling
Relaterade länkar
Kontakt

Rektor
Magnus Lindkvist
0418-47 53 31
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun