Svalövs kommun

Så här arbetar vi

Lunnaskolan är organiserad i tre arbetslag, F-3, 4-6 och Fritids.
Hälsoprofilen skall genomsyra all verksamhet och vår vision är:

*         Dröm Våga Lyckas           *


Våra prioriterade mål för läsår 2020/2021 är:

  • Formativt förhållningssätt
  • Lärande hela dagen

Personalen arbetar och planerar tillsammans i arbetslagen utifrån elevernas behov. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt vara två pedagoger i varje klass. För elevernas bästa skall vi skapa kontinuitet och trygga ramar.

Våra förstelärare Carina Ohlsson och Ann-Christine Tiderman har i uppdrag att jobba med formativt lärande och lusten att lära.

Vi arbetar med att skapa goda relationer med såväl föräldrar som närsamhället.

Lunnagarantin Lunnagarantin stor bild
Publicerad: 2021-05-06

Sidansvarig: Gabriella Brons

Relaterad information
Kontakt

Rektor
Magnus Lindkvist
0418-47 53 31
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun