Svalövs kommun

Elevhälsan

Rektorn leder skolans elevhälso- och likabehandlingsarbete.

Elevhälsodokument och plan mot kränkande behandling finns under relaterad information här till höger.

Elevhälsoteamet:
Anna Larsson Rektor
Annika Andersson Specialpedagog
Karin Welin Kjellman Specialpedagog
Lisette Åkesson Skolpsykolog
Kerstin Mibesjö Skolsköterska
Charlotta Öhlund Kurator
Julia Rubér Logoped

TVT-teamet (trygghet, värdegrund och trivsel):
Anna Larsson Rektor
Annika Andersson Specialpedagog
Karin Welin Kjellman Specialpedagog
Bia Franzén Fritids & resurslärare
Marina Fihnn Fritidspedagog

Publicerad: 2021-05-03

Sidansvarig: Elin Arenhag

Kontakt

Rektor
Anna Larsson
0435-78 10 01
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun