Svalövs kommun

Elevhälsan

Rektorn leder skolans elevhälso- och likabehandlingsarbete.

Elevhälsodokument och plan mot kränkande behandling finns under relaterad information här till höger.

Elevhälsoteamet:
Anna Larsson - rektor
Annika Andersson - specialpedagog
Karin Welin Kjellman - specialpedagog
Lisette Åkesson - skolpsykolog
Kerstin Mibesjö - skolsköterska
Charlotta Öhlund- kurator
Julia Rubér - logoped

TVT-teamet (trygghet, värdegrund och trivsel):
Anna Larsson- rektor
Annika Andersson - specialpedagog
Karin Welin Kjellman - specialpedagog
Bia Franzén - fritids & resurslärare
Marina Fihnn - fritidspedagog

Publicerad: 2020-09-23

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Rektor
Anna Larsson
0435-78 10 01
E-post

Relaterad information

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun