Svalövs kommun

För föräldrar

 Forum för föräldrasamverkan - EJ AKTIVT FÖR NÄRVARANDE

Vad är forum för föräldrasamverkan?

Är ett forum för föräldrar att i dialog med skolans ledning engagera sig i skolans utveckling. Det ger föräldrar möjlighet att tycka till och framföra både positiv och negativ kritik, att få och ge information om allt som rör sig i och kring elevers verksamheter.

Vad gör forum för föräldrasamverkan?
Föräldraforumet träffas en gång i månaden. Forumet har inte någon beslutsrätt över skolans arbete men eftersom forumet representerar samtliga föräldrar är det en viktig del i utvecklingen av skolan.
På möten kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan som helhet, t ex lokalfrågor, undervisning, trivsel, föräldraengagemang, framtidsplanering, värdegrund m.m.
För att forumet ska kunna representera alla föräldrar är det viktigt att föräldrar som inte är med i forumet meddelar sina representanter vilka frågor man tycker ska tas upp.

Representanter
Det är önskvärt att forumet består av 1 - 2 föräldrar från varje klass. Dessutom ingår rektor och representanter från skol- och fritidshemspersonalen. Rektor är ordförande och en sekreterare väljs bland föräldrarna. Alla forumens möten är öppna möten. Det betyder att alla föräldrar som har barn som går på Midgård är välkomna.

Kallelse till mötena skickas ut en vecka innan.  Det finns då tid att skicka in de punkter man önskar ha med på dagordningen. Mötena begränsas normalt till tiden 18.00 - 19.30. Mötena ska i första hand ägnas åt de anmälda punkter som finns på dagordningen. Om tid finns kan evt övriga punkter tas upp.

Protokoll från mötena läggs ut på hemsidan.

OBS att vi i forumet inte diskuterar enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera sådana ärenden vänder man sig i första hand till berörd personal.

 


 


Publicerad: 2020-10-06

Sidansvarig: Elin Arenhag

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun