Svalövs kommun

Så här arbetar vi

Skolan arbetar aktivt med en lösningsinriktad pedagogik (LINA) som i sin grund uppmuntrar olikheter och ser skillnader mellan människors sätt att tänka som en positiv och stark kraft. I pedagogiken ingår olika tekniker där pedagogerna tränar eleverna att tillsammans finna kreativa lösningar på eventuella problem eller konflikter.
Vår lösningsinriktade pedagogik ger oss också redskap för pedagogerna att skapa ett inre kvalitetsarbete i syfte att ständigt förbättras och utvecklas som pedagoger.

Eleverna på Midgård är fördelade på åtta klasser (F - 6 varav två åk 4).
Skolan har en utvecklingsgrupp som för fram, diskuterar och stämmer av viktiga frågor inför beslut. Utvecklingsgruppen driver och genomför det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. Två av pedagogerna på Midgård är förstelärare.

Vi arbetar med kvalitetsverktyget Qualis och bland våra prioriterade mål detta läsår är bland annat att eleverna ska vara än mer delaktiga i skolans planeringsprocesser.

Publicerad: 2021-05-03

Sidansvarig: Elin Arenhag

Kontakt

Rektor
Anna Larsson
0435 - 78 10 01
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun