Svalövs kommun

Så här arbetar vi

Så här arbetar vi

Parkskolan - Svalövs kommun

Vi satsar på hållbar utveckling, därför har alla våra verksamheter Grön Flagg.

Vi tror på tidiga insatser, därför har vi specialpedagog redan från förskolan.

Vi arbetar med ASL, att skriva sig till läsning, därför är datorn ett viktigt redskap redan i förskoleklassen.

Vi har daglig fysisk aktivitet som ett led i att öka inlärning och välbefinnande och fr.o.m. läsåret 2018/2019 kommer vi aktivt att arbeta med ett Hälsoprojekt som omfattar pulshöjande aktiviteter, aktiva klassrum, brain breaks och utökat värdegrundsarbete. Ett projekt som har sin grund i forskning och beprövad erfarenhet.

”Tillsammans mår och presterar vi vårt bästa #högmåluppfyllelse.”Publicerad: 2018-08-20

Sidansvarig: Robin Yjord

Relaterad information

  • pdf
  • word
  • excel

Relaterade länkar

  • BT Kemi
  • Söderåsen
  • Handlingar och protokoll

Kontakt

Titel
Namn
Adress
Telefon
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun