Svalövs kommun

Information om skolresor

Tänk på! Att du som valt en annan skola än din närskola eller har växelvis boende måste ansöka om busskort inför varje nytt läsår.


Elever i den kommunala grundskolan

Inför det nya läsåret har det skett en hel del förändringar i tidtabeller och turer. På fliken Hållplatser och tidtabeller finner ni aktuell information för eleverna.

Alla elever som ska åka med den upphandlade skolskjutsen har fått en blankett hemskickad där man fyller i om och hur ofta man vill åka. Vi har utgått från dessa när vi lagt de nya bussturerna. Nya F-klasselever som ska åka buss till skolan under läsåret har fått information från respektive skola om vad som gäller.

De elever som börjar årskurs 7 på Linåkerskolan och som ska åka buss till och från skolan har fått ett brev hemskickat med uppgift om vilken hållplats man ska an­vända för resan till skolan. I de fall man ska åka med kollektivtrafiken anges även vilken linje som är aktuell.

Elever som valt Svalövs Montessoriskola
De elever som valt att gå i Svalövs Montessoriskola kan ansöka om ett grundskolekort. Fyll i och skicka in ansökan Val av annan skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Elever på Svalövs Montessoriskola har även möjlighet att åka med de av kommunen upphandlade skolskjutsarna och då krävs inget grundskolekort. En del turer och hållplatser har ändrats. På fliken Hållplatser och tidtabeller finner ni aktuell information för eleverna.

Elever som valt annan skola utanför kommunen
Elever som valt att gå i skola utanför Svalövs kommun har i normalfallet inte rätt till grundskolekort. Har du valt en kommunal skola i en annan kommun kan du dock ha rätt till ett skolkort om det inte innebär en merkostnad för kommunen. Fyll i och skicka in ansökan Val av annan skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elever med växelvis boende
Elever som har växelvis boende och går i sin anvisade skola kan ansöka om skolskjuts från båda sina adresser. Förutsättningen är att eleven bor 50 % hos vardera föräldern och att båda adresserna ligger inom Svalövs kommun.

Om alternativadressen finns i någon av kommunens kranskommuner kan elev efter ansökan beviljas grundskolekort.

Publicerad: 2021-05-21

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Kontakt

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare
David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun