Svalövs kommun

Kontaktinformation

Tappat kortet? Vid förlust eller skadat resekort kan ett nytt hämtas av elev eller närstående i kommunhusets reception mot en avgift på 30 kronor. Ankomst behöver inte föranmälas. Betalning med Swish eller jämna kontanter.

Kontaktpersoner på kommunens skolor

Svalöfs Gymnasiesärskola
Det är grundsärskolans rektor Cecilia Viborg som fattar beslut om skolskjuts för både gymnasiesärskolan och grundsärskolan. Åker eleven inte redan skolskjuts tas första kontakten med Cecilia Viborg (se nedan). Den som redan har anordnad skolskjuts kontaktar med fördel skolskjutsansvarig på kommunen (se gul ruta till höger).

Grundsärskolan Heleneborg/Linåker
Cecilia Viborg (rektor)
E-post

Linåkerskolan
Karina Tingstedt
0709-47 52 41
E-post

Heleneborgskolan
Anne-Sophie Brunstedt
0418-47 51 18
E-post

Billeshögskolan
Karin Ekholm
0418-47 53 22
E-post

Midgårdskolan
Linda Nilsson
0435-78 10 02
E-post

Parkskolan
Ulla Johannesson
0418-47 52 66
E-post

Lunnaskolan
Mats Andersson
0709-47 53 35
E-post

Publicerad: 2021-04-06

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Relaterad information

Kontakt

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare

David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun