Svalövs kommun

Olika färdmedel

Testbild

Med vilka färdmedel anordnas skolskjuts?

Kommunen har rätt att hänvisa eleven till skolskjuts med det färdmedel som bedöms som mest lämpligt utifrån gällande regelverk och redan rådande skolskjutssituation. En grundregel i Svalövs kommun är att eleven inte får ha längre än 3 kilometer mellan bostad och närmaste hållplats.

Resor med kollektivtrafik

Huvudregeln i Svalövs kommun är att skolskjuts utförs genom att eleven får ett resekort för resa med kollektivtrafiken. Resekortet är personligt för eleven och ska i huvudsak nyttjas för resa till och från skolan i anslutning till skolans tider. Går eleven på sin närskola kommer resekortet hem automatiskt om denne inte har haft ett kort sedan tidigare (tidigare utfärdade kort ska sparas och laddas automatisk med nya biljetter inför varje termin).

Vid växelvist boende eller om eleven valt en annan skola än sin närskola krävs ny ansökan inför varje nytt läsår. Kortet kommer sedan hem automatiskt om eleven blir beviljad resekort och inte har ett kort sedan tidigare (tidigare utfärdade kort ska sparas och det laddas sedan med nya biljetter efter godkänd ansökan)

Vid förlust eller skadat resekort kan ett nytt hämtas av elev eller närstående i kommunhusets reception mot en avgift på 30 kronor. Ankomst behöver inte föranmälas. Betalning med Swish eller jämna kontanter.

Spara kortet!
Alla elever som redan har ett resekort ska spara sitt kort mellan varje läsår då det kan laddas med nya biljetter!

Upphandlad skolskjuts

För elever som inte har möjlighet att resa med kollektiva färdmedel arrangeras så kallad ”upphandlad skolskjuts” vilken kan utföras med personbil, minibuss eller större bussar. I Svalövs kommun finns det ett antal fastställda hållplatser för upphandlad skolskjuts, dessa kan efter särskild prövning utökas med tillfälliga hållplatser. I Svalövs kommun finns det tre entreprenörer som utför upphandlad skolskjuts: Bergkvarabuss AB, Samres AB samt Kristianstad Taxi & Buss AB.

Självskjutsning

I undantagsfall kan självskjutsning vara aktuell efter särskild prövning av kommunen. Självskjutsning innebär att förälder eller anhörig skjutsar eleven mot ersättning som utbetalas genom kontant reskostnadsersättning. Kontantbidraget är ett belopp som motsvarar högst kostnaden för resa med allmänna kommunikationer.

Publicerad: 2021-04-06

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Kontakt

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare

David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun