Svalövs kommun

Särskild skolskjuts

Testbild

Skolskjuts vid varaktig funktionsnedsättning

En elev som går på sin närskola kan ha rätt till så kallad ”särskild skolskjuts” om en funktionsnedsättning medför att eleven inte kan ta sig till skolan på samma sätt som en elev utan funktionsnedsättning. Denna rätt gäller enbart vid en funktionsnedsättning av varaktig karaktär men i vissa fall kan kostnadsfria resor även erhållas vid en tillfällig funktionsnedsättning (se nedan). För att en funktionsnedsättning ska anses vara av varaktig karaktär behöver den vara i minst 12 veckor. Läkarintyg ska vid begäran uppvisas som styrker behovet av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning.

Om ni anser att ert barn är i behov av särskild skolskjuts på grund av en varaktig funktionsnedsättning ska skolskjutsansvarig på kommunen kontaktas

Särskild skolskjuts utfärdas med det färdmedel som kommunen anser vara mest lämpligt.

Om eleven bor kvar på samma folkbokföringsadress och har erhållit särskild skolskjuts tidigare behöver denne inte ansöka på nytt inför varje läsår. Kommunen ser dock över alla beslut inför varje läsår och dessa kan omprövas om kommunen bedömer att förutsättningarna som fanns när beslutet fattades har ändrats.

Skolresor vid tillfällig funktionsnedsättning

Om en funktionsnedsättning inte varar i minst 12 veckor anses den vara en tillfällig funktionsnedsättning. Även om eleven går på sin närskola är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts när en funktionsnedsättning kan anses vara tillfällig. Men det finns ofta andra alternativ som kan ge stöd i elevens situation:

Vid olycksfall: Kontakta skolan samt anmäl skadan till kommunens olycksfallsförsäkring som bekostar resor om de anser att behov finns. Läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Vid sjukdom: Kontakta i första hand barnets privata försäkringsbolag och förklara att kommunen inte anser sig skyldig att anordna skolskjuts då funktionsnedsättningen är tillfällig. I andra hand kontaktas skolskjutsansvarig på kommunen som kan se över möjligheten för andra lösningar.

OBS! Rätten till skolskjuts utgår ifrån elevens egen situation. Rätt till skolskjuts förefaller inte när det är förälder som är sjuk eller har råkat ut för en olycka.

Regler vid avbokning eller ombokning av Samres/Kristianstad Taxi & Buss

  • Om eleven inte ska åka ska detta meddelas direkt till aktuellt taxibolag i så god tid som möjligt via telefon eller app, alternativt via mail om avbokning sker minst 2 arbetsdagar i förväg. Avbokning görs varje ny frånvarodag, eller för flera dagar i sträck om detta är möjligt.
  • Vid missad morgonresa med Samres: hemturen avbokas automatiskt. Ska eleven åka på eftermiddagen måste målsman själv kontakta Samres före kl. 10.00.
  • Vid missad morgonresa med Kristianstad Taxi: hemresan avbokas inte automatiskt. Ska eleven inte åka hem ska resan omgående avbokas av målsman.
  • Om eleven har åkt till skolan med taxi på morgonen men av någon anledning inte behöver taxi hem på eftermiddagen är det målsmans ansvar att avboka ordinarie hemresa.
Publicerad: 2021-04-06

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Kontakt

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare

David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun