Svalövs kommun

Skolskjuts vid växelvis boende

Viktigt!
Ny ansökan om skolskjuts/resekort krävs inför varje läsår vid växelvis boende.

Spara kortet!
Alla elever som redan har ett resekort ska spara sitt kort mellan varje läsår då det kan laddas med nya biljetter!

Skolskjuts vid växelvist boende

När en elev bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare anses det berörda barnet ha två likvärdiga hem. Elevens rätt till skolskjuts ska i det fallet bedömas utifrån från varje adress för sig. Vilken skola som utgör elevens närskola bedöms även i dessa fall utifrån elevens folkbokföringsadress. Svalövs kommun är inte skyldig att anordna skolskjuts till och från ett hem i en annan kommun. Enligt ett politiskt beslut kan dock elever som har ”växelvist” boende hos vårdnadshavare eller förälder inom Skåne få ett resekort för resor med Skånetrafiken mellan den alternativa adressen och skolan, under förutsättning att eleven är folkbokförd i Svalövs kommun och går i sin närskola. (Blankett finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

För att få rätt till skolskjuts vid växelvist boende gäller följande:

  • Grundkraven för skolskjuts uppfylls såsom färdvägens längd etc. (se regelverk)
  • Eleven är folkbokförd i Svalövs kommun och går på sin närskola.
  • Den alternativa adressen ligger i Skåne (från adress utanför Svalövs kommun har elev enbart rätt till resekort).
  • Med växelvis boende menas att barnet vistas ca 50/50 hos båda sina vårdnadshavare. Varaktigt boende krävs och ska vid begäran kunna intygas.
  • Ansökan ska fyllas i och undertecknas av vårdnadshavarna inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller till och från vårdnadshavarens adress eller närbelägen uppsamlingsplats.
  • Det är alltid kommunen som fastställer lämpligt färdmedel utifrån gällande skolskjutsregelverk.
Publicerad: 2021-05-21

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare
David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun