Svalövs kommun

Upptagningsområde

För de kommunala grundskolorna har ett upptagningsområde fastställts. Upptagningsområdets gränser sammanfaller helt med skolskjutsområdet. Huvudregeln är att en elev alltid har rätt till skolskjuts till närskolan om hemmet finns inom skolans skolskjutsområde. Om barnet går i en annan skola än sin närskola kan detta alltså påverka rätten till skolskjuts.

OBS! Upptagningsområdets yttre gränser är inte exakta, revision av kartorna pågår! (Bor eleven i gränszonen mellan två områden går det bra att ta kontakt med skolskjutsansvarig för exakta uppgifter)

Klicka på länken för respektive skola så får du fram upptagningsområdet.

Färglagt område

Färglagt område på kartan visar upptagningsområde för aktuell skola (rött+blått).

Rödmarkerat område

Bor eleven inom ett område som är rödmarkerat på kartan bor man inom gångavståndsområdet, det innebär att eleven inte är berättigad till skolskjuts. (Obs! Dessa gränser är helt exakta enligt karta)

Blåmarkerat område

Den som bor inom ett blåmarkerat område bor i skolskjutsområdet och är berättigad till skolskjuts. Kommunen har rätt att hänvisa skolskjutsberättigad elev till att resa med det färdmedel som kommunen bedömer lämpligt utifrån gällande regelverk.

Publicerad: 2021-04-06

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Kontakt

Kvalitetskoordinator/
skolskjutssamordnare

David Lopez Svensson
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun