Svalövs kommun

Qualis

För att bli certifierad krävs att man vid granskningen uppnår minst 48 poäng av 105 möjliga poäng, och Svalövs Kulturskola uppnådde glädjande nog 93 poäng vilket är ett mycket bra resultat. Vid granskningen av skolan intervjuades lärare, elever och föräldrar. Man gjorde lektionsbesök och gick också tillsammans med ledningen igenom hur skolan fungerar.

I certifieringsprogrammet finns 10 kvalitetsområden som man ska uppfylla:

  •   Trygghet och trivsel
  •   Delaktighet och inflytande
  •   Arbetssätt och lärarroll
  •   Utveckling och lärande
  •   Organisation
  •   Styrning och ledarskap
  •   Kommunikation
  •   Kompetens
  •   Resursutnyttjande
  •   Image

Förutom kvalitetsmärket som är uppsatt i Kulturskolans lokaler, har skolan fått ett diplom med motiveringen:

"Svalövs Kulturskola i Svalövs kommun har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Kulturskolan bedriver en väl fungerande verksamhet med ambitiösa och duktiga lärare. Eleverna trivs och de är öppna och intresserade. Kulturskolan präglas av ett mycket bra arbetsklimat. Kulturskolan är samarbetspartner med många andra aktörer i kommunen och samarbetet är gott. Kulturskolan blev Qualiscertifierad första gången 2010 och har därefter ytterligare förkovrat sig i systematiskt kvalitetsarbete."

Publicerad: 2019-08-27

Sidansvarig: Anja Liabäck

Relaterad information
Relaterade länkar

Kontakt

Assistent

Gabriella Blum
0418-47 50 87
gabriella.blum@svalov.se

Kulturskolechef

Anja Liabäck
0418-47 51 44 anja.liaback@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun