Om utbildning i Svalövs kommun

Elever i ett klassrum.

Foto: Mostphotos.

Vi vill att Svalövs förskolor och skolor ska andas humanism och framtidstro. Vi strävar efter att rusta varje barn och elev med kunskap och självförtroende i en miljö där vi samarbetar och tar hand om varandra. Alla ska inkluderas, alla ska nå sin fulla potential. Vårt mål är att tiden i förskola och skola ska vara en lärorik, rolig och lustfylld upplevelse.

Strategiska mål för Svalövs förskolor och skolor

Dina drömmar: Vi möter dig med positiva förväntningar och bejakar dina drömmar.

Vår utmaning: Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande och positiv kultur i alla delar av våra verksamheter. Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte.

Meningsfull framtid: Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.

Mer information om våra skolor finns här: