Svalövs kommun

Dagliga resor

Resebidrag och resekort

Elev som är folkbokförd i Svalövs kommun och är studiehjälpsberättigad enligt studiestödslagen, har möjlighet att få ett resekort för dagliga resor.

Regelverk för resekort finns till höger under ”Relaterad information”. Ansökan görs i första hand digitalt på Svalövs hemsida, finns under E-tjänster & blanketter. Det finns även möjlighet att skriva ut ansökan och skicka in till Svalövs kommun.

Beviljade resekort kommer att skickas hem där eleven är folkbokförd. Korten kommer att börja skickas ut i vecka 31.

Resekortet är personligt och eleven ska skriva sitt namn bakpå resekortet. Mer information om kortet kommer i kortutskicket.

Du som har ditt resekort kvar, efter godkänd ansökan kommer resekortet att laddas inför terminsstarten.

Du är berättigad till resekort t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år.

Vill du veta mer om resekortet, besök gärna Skånetrafikens hemsida. Länk till den hittar du här till höger.

Tilläggsbidrag
Om du har mer än 6 km från folkbokföringsadress till närmaste busshållplats kan du få ett tilläggsbidrag på 300 kr/månad. Ansökan kan göras på blanketten för dagliga resor.

Kontantbidrag
Om kollektiva färdmedel saknas kan man få kontantbidrag. Bidraget betalas ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen. Färdväg på minst 13 km enkel resa ger 1 000 kr/månad. Bidraget betalas ut kring den 20:e varje månad. Första utbetalningen under hösten är sista veckan i september och avser september och oktober. Ansökan kan göras på blanketten för dagliga resor. Kontantbidrag går inte att få samtidigt som man har ett resekort.


”Hantering av personuppgifter: När du fyller i tillhörande blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: www.svalov.se/personuppgifter.”

Publicerad: 2021-08-02

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Sektorsadministratör
Katrin Nilsson
0418-47 50 76
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun