Svalövs kommun

Inackorderingstillägg

Tillägget avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Beloppet är för närvarande 1 587 kr i Svalövs kommun och stödet betalas ut till bankkonto eller via utbetalningsavi. Tillägget betalas ut fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Tillägget är anpassat till övriga nordvästskånska kommuner.

Elever som har reseavstånd överstigande 200 km ges tillägg per månad enligt följande:
Reseavstånd från hemkommun till studieort
200 km 500 kr
500 km 1000 kr

Ansökningsblankett och regler för inackorderingstillägg hittar du under "Relaterad information" till höger.

Är du inte nöjd med beslutet från hemkommunen

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandet skall insändas till Utbildningsförvaltningen, Svalövs Kommun, 268 80 Svalöv​. Uppge namn, fullständig adress och telefonnummer i överklagandet. Tala om (i brevet) vilket beslut Ni överklagar. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.

Överklagandet skall ha inkommit till Utbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Utbildningsförvaltningen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Malmö för prövning, om beslutet inte ändras på det sätt ni begärt.

 

”Hantering av personuppgifter: När du fyller i tillhörande blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: www.svalov.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..”

Publicerad: 2021-05-06

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Sektorsadministratör

Katrin Nilsson
0418-47 50 76
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun