Svalövs kommun

Alternativa lärverktyg

Följande verktyg har Svalövs kommun licens på. Det innebär att de får lov att användas på alla skolor i kommunen. Det är verktyg som är bra för många elever men särskilt viktiga för elever med lär- och skrivsvårigheter.

IntoWords

IntoWords är ett verktyg för att befästa det som läses. IntoWords kan användas för att kompensera för låg läshastighet. Du kan inkludera lässvaga elever genom att använda IntoWords som ett generellt verktyg för hela klassen – t.ex för skrivträning eller till att träna uttal och ordförråd på nya språk. Det är enkelt att få text uppläst. Du markerar helt enkelt den text du vill få uppläst och trycker på läs i IntoWords meny.

ViTal
Talsyntes som omvandlar text till tal. Om det tar lång tid att läsa en text, eller om det går åt mycket kraft att avkoda texten kan förståelsen i en text gå förlorad. Dessutom är det lätt att tappa koncentration och motivation om det tar för lång tid eller är mödosamt. Att får höra vad du läser och skriver kan underlätta i skolarbetet.
 
Stava Rex
Rättstavningsprogram på svenska som klarar många felstavningar som inte de vanliga ordbehandlarnas rättstavningsprogram klarar.
 
SpellRight
Rättstavningsprogram på engelska som klarar många felstavningar som inte de vanliga ordbehandlarnas rättstavningsprogram klarar.
 
Talande tangentbord
Ljudande tangentbord
 
Gustavas ordböcker
Digitala ordböcker med stavningsstöd. När man har läs- och skrivsvårigheter är det vanligt att man har svårt att hitta ord i en vanlig ordbok. Då kan det underlätta att kunna slå upp ordet direkt på datorn och om man behöver skriva ordet kan man lätt kopiera det och klistra in det i sitt dokument. Programmet tillåter också att man stavar fel — det hittar ordet i alla fall.
 

Text

Publicerad: 2019-02-25

Sidansvarig: Marie Alemo

Relaterad information

Relaterade länkar

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun