Svalövs kommun

Workshops

Upptäck möjligheter med alternativa lärverktyg genom att anmäla dig och ditt arbetslag till Skoldatatekets workshops! Här följer några exempel. Hör av dig så kan vi skräddarsy workshops efter arbetslagets behov och datorvana.

Att läsa med hjälp av öronen
Vad bör jag tänka på som pedagog? Vad behövs för att läsa/lyssna på olika e-böcker? Vad är inläsningstjänst och legimus? 

Läsa och skriva med IntoWords
Genomgång av de viktigaste funktionerna i programmet.

Läsa och skriva med ViTal talsyntes
Hur kan man använda ViTal som skriv- och lästräning för de yngre barnen? Hur kan äldre elever använda programmet som stöd i skolarbetet? Genomgång av de viktigaste funktionerna i programmet.
 
Stöd i skrivprocessen med Stava Rex, SpellRight och Gustavas ordböcker
Hur kan användning av rättstavningsprogrammen Stava Rex och SpellRight ge både träning och kompensation? Hur kan Gustavas ordböcker användas i undervisningen för att öka elevernas ordförråd? Genomgång av de viktigaste inställningarna i programmen och praktiska övningar.
 
Verktyg för Skriva sig till läsning
Lär dig använda talsyntes och Talande Tangentbord. Elever som håller på att erövra språket kan lyssna på bokstavsljuden och lyssna på sina texter. Detta stimulerar alla barn men är en ovärdelig hjälp för elever i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter.
 
Skanning
Vi går igenom hur man skannar in text.

Publicerad: 2018-08-14

Sidansvarig: Marie Alemo

Relaterad information
Kontakt

Specialpedagog
tal och språk
Anna-Karin Erling
0709475240
e-post

annakarin.erling@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun