Studieförbund

Studieförbunden sysslar med folkbildning, det vill säga utbildning och bildning för vuxna.

Verksamheten vänder sig i första hand till personer i åldrarna 13 år och uppåt. Folkbildningen är ”fri och frivillig” och människor väljer själva om och när de vill delta. Alla ska kunna delta och lära utifrån sina olika förutsättningar och ges möjlighet till ett livslångt lärande. Läs mer om studieförbunden på deras gemensamma hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svalövs kommun ger verksamhetsbidrag till studieförbund som har verksamhet i kommunen. Vi länkar till de studieförbund som haft verksamhet i Svalövs kommun det senaste året.

OBS! Efter beslut i kommunfullmäktige kommer utbetalning av grundbidrag till studieförbunden 2021 att baseras på verksamhetsåret 2019 och inte 2020, på grund av pandemin.