Introduktionsprogram

 

Ett introduktionsprgrogram vänder sig till dig som saknar behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Genom att gå något av Svalöfs gymansiums fyra olika introduktionsprogram blir du behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Våra fyra introduktionsprogram

Programinriktat val

För dig som saknar behörighet till ett nationellt program men vet vilken utbildning du vill läsa. Du måste vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska, samt tre andra ämnen till eller svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Du följer programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för att bli behörig.

Yrkesintroduktion

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning och läser ett utvalt antal yrkeskurser samtidigt som du läser in grundskoleämnen för att bli behörig. Yrkesintroduktion finns mot bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och naturbruksprogrammet.

Yrkespaket: Djurskötare i mjölkproduktion Pdf, 438.9 kB.

Yrkespaket: Djurvård Pdf, 267.7 kB.

Yrkespaket: Anläggningsförare Pdf, 268.3 kB.

Yrkespaket: Maskinförare/Växtodling Pdf, 261.8 kB.

Yrkespaket: Servicetekniker personbil Pdf, 278.5 kB.

Text

Individuellt alternativ

För dig som ännu inte vet vilken utbildning du vill gå, kanske har svårt med motivationen och saknar behörighet till ett yrkesprogram. Denna utbildning kan leda vidare till yrkesintroduktion. Utbildningen utformas individuellt och den kan innehålla både studier och praktik på en arbetsplats. En intresseanmälan görs till detta program.

Språkintroduktion

För dig som nyligen anlänt till Sverige eller varit här en tid erbjuder Språkintroduktionsprogrammet en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Utbildningen ger dig möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Vi erbjuder en utbildning som tar hänsyn till varje enskild elevs behov. En intresseanmälan görs till detta program.