Naturvetenskaps-programmet

Är du intresserad av naturvetenskapliga ämnen? Skulle du vilja vidareutbilda dig till veterinär, läkare, kemist, biomedicinsk analytiker, biolog eller ingenjör? På Naturvetenskapsprogrammet kan du välja kursen veterinärmedicin - och praktisera kunskaperna på skolans egen veterinärklinik.

Om du vill få en bred utbildning som utmanar och förbereder dig inför vidare studier på högskola och universitet då är naturvetenskapsprogrammet på Svalöfs gymnasium rätt för dig.
Som elev på naturvetenskapsprogrammet i Svalöv möts du av engagerade lärare som utmanar och hjälper dig att utvecklas i dina studier. Vi erbjuder en lugn studiemiljö med en stark gemenskap. Du kommer att utveckla dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt genom laborationer, experiment och exkursioner.
Under din studietid hos oss erbjuds du som elev också en praktikperiod på upp till tre veckor. Då har du möjlighet att hitta en arbetsplats som kan ge dig erfarenheter som du är nyfiken på inför dina fortsatta studier.

På Svalöfs gymnasium finns det även ett brett urval av I-valskurser, här kan du förutom kurser som moderna språk och engelska 7 även välja kurser som jakt- och viltvård eller truck där du får möjlighet att ta truckkort. Det finns även stipendier att söka för den som vill ta B-körkort

Naturvetenskap

Profil: Veterinärmedicin

Du som funderar på att vidareutbilda dig till till exempel veterinär, djursjukskötare eller djurskyddsinspektör efter gymnasiet kan välja att läsa profilen veterinärmedicin. Om du väljer profilen läser du programfördjupningskurser om sjuka djur och deras behov. Kursen ger möjlighet att få D9 behörighet - att kunna ge vissa läkemedel under hud, i muskler och blodkärl. Du läser också en fördjupningskurs om djurens anatomi och fysiologi. I kursen ingår både teori, liksom praktiska moment som till exempel bandagering, provtagningsmetoder, analyser, röntgen och operationslära. De praktiska inslagen i kursen görs på skolas egen veterinärklinik.

Profil: Naturvetenskap

Om du väljer profilen naturvetenskap läser du programfördjupningskurser där du får kunskaper och laborativa färdigheter inom bioteknik och mikrobiologi. Du får planera, laborera och lära dig analysmetoder som används vid mikrobiella undersökningar. Inom bioteknik fördjupar du dina kunskaper inom modern DNA-teknik där undersöks gener i olika sammanhang som sjukdomar och kriminologi.


Naturvetenskap och samhälle

För dig som är intresserad av naturvetenskapsprogrammet men också är intresserad av samhällsfrågor, geografi och en hållbar samhällsutveckling erbjuder vi naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap och samhälle. Då läser du fler kurser inom de samhällsvetenskapliga ämnena och färre matematik- och naturvetenskapliga kurser.

Profil: Veterinärmedicin
Även när du väljer inriktnigen Naturvetenskap och samhälle kan du läsa programfördjupningskurser om sjuka djur och deras behov. Kursen ger möjlighet att få D9 behörighet - att kunna ge vissa läkemedel under hud, i muskler och blodkärl. Du läser också en fördjupningskurs om djurens anatomi och fysiologi. I kursen ingår både teori, liksom praktiska moment som till exempel bandagering, provtagningsmetoder, analyser, röntgen och operationslära. De praktiska inslagen i kursen görs på skolas egen veterinärklinik.

Profil: Naturvetenskap och samhälle

Om du väljer profilen naturvetenskap läser du programfördjupningskurser där du får kunskaper och laborativa färdigheter inom mikrobiologi. Du får planera, laborera och lära dig analysmetoder som används vid mikrobiella undersökningar.
Bland de samhällsvetenskapliga ämnena görs fördjupningskurser i psykologi, retorik och filosofi.Poängplan: Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen: 1150 p

Engelska
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p

Historia
Historia 1b, 100 p

Idrott & hälsa
Idrott & hälsa 1, 100 p

Matematik
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3c, 100 p

Religionskunskap
Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p
eller
Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen: 450 p

Biologi
Biologi 1, 100 p

Fysik
Fysik 1a, 150 p

Kemi
Kemi 1, 100 p

Moderna språk
Moderna språk, 100 p

 

Inriktning Naturvetenskap: 400 p

Biologi
Biologi 2, 100 p

Fysik
Fysik 2, 100 p

Kemi
Kemi 2, 100 p

Matematik
Matematik 4, 100 p

Programfördjupning naturvetenskap: 200 p

Mikrobiologi, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Filosofi 1, 50 p

Programfördjupning veterinärmedicin: 200 p

Veterinärmedicinsk biologi, 100 p
Veterinärmedicin, 100 p

 

Inriktning samhällsvetenskap: 300 p

Biologi 2, 100 p
Geografi 1, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p

Programfördjupning veterinärmedicin: 300 p

Veterinärmedicinsk biologi, 100 p
Veterinärmedicin, 100 p
Psykologi, 50 p
Filosofi 1, 50 p

Programfördjupning samhällsvetenskap: 300 p

Mikrobiologi, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Filosofi 1, 50 p
Retorik, 100 p

Gymnasiearbete: 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Individuellt val: 200 p

Exempel på valbara kurser:
Idrott & hälsa 2, 100 p
Bild & form 1b, 100 p
Truck och lastmaskin
Företagsekonomi, 100 p
Jakt och viltvård 1, 100 p
Geografi 1, 100 p
Matematik 5, 100 p
Fysik 3, 100 p
Retorik, 100 p
Engelska 7, 100 p
Moderna språk, 100 p
Historia 2b, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Filosofi 1, 50 p
Lantbruksdjur 1
Internationella relationer
Samhällskunskap 3