Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av omvärlden och hur historien har format vår nutid? Skulle du vilja vidareutbilda dig till advokat, polis, journalist, lärare, sjuksköterska, psykolog eller socionom? Då är samhällsprogrammet på Svalöfs gymnasium rätt för dig.

Om du vill få en bred utbildning som utmanar och förbereder dig inför vidare studier på högskola och universitet då är samhällsvetenskapsskapsprogrammet på Svalöfs gymnasium rätt för dig. Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet på Svalöfs gymnasium möts du av engagerade lärare som utmanar och hjälper dig att utvecklas i dina studier. Vi erbjuder en lugn studiemiljö med en stark gemenskap.
Hos oss är praktiska inslag viktiga i undervisningen, därför ingår bland annat en praktikperiod på upp till tre veckor under din studietid hos oss. Då har du möjlighet att hitta en arbetsplats som kan ge dig erfarenheter som du är nyfiken på inför dina fortsatta studier.

På Svalöfs gymnasium finns det även ett brett urval av I-valskurser, här kan du förutom kurser som moderna språk och engelska 7 även välja kurser som jakt- och viltvård eller truck där du får möjlighet att ta truckkort. Det finns även stipendier att söka för den som vill ta B-körkort

Samhällsvetenskap

Profil: "Lokalt till globalt"

Hur har människan agerat genom tiderna? Både som individ och som deltagare i en samhällsgemenskap? Hur fungerar samhällens strukturer, verksamheter och funktioner? Hur bygger vi ett hållbart samhälle? Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, rasism, kolonialism, mänskliga rättigheter, etik, kön, klass, etnicitet och miljö.
På inriktingen Samhällsvetenskap, får du genom vår profil "Lokalt till globalt" även möjlighet att läsa fördjupningskurser i retorik, om mänskliga rättigheter, internationella samarbeten samt globaliseringens möjligheter och utmaningar.

Beteendevetenskap

Profil: Möt människan

För dig som vill läsa på det samhällsvetenskapliga programmet och är särskilt intresserad av att arbeta med människor ges det möjlighet att välja inriktningen beteendevetenskap och profilen "Möt människan".
I den här profilen ingår det fördjupningskurser i sociologi, psykologi, kommunikation och ledarskap.
Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.


Poängplan: Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen: 1150 p

Engelska
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p

Historia
Historia 1b, 100 p

Idrott & hälsa
Idrott & hälsa 1, 100 p

Matematik
Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p

Naturkunskap
Naturkunskap 1b, 100 p

Religionskunskap
Religionskunskap 1, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b, 100 p

Svenska
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p
eller
Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen: 300 p

Filosofi
Filosofi 1, 50 p

Moderna språk
Moderna språk, 200 p

Psykologi
Psykologi 1, 50 p

Inriktning samhällsvetenskap: 450 p

Geografi
Geografi 1, 100 p

Historia
Historia 2a, 100 p

Religionskunskap
Religionskunskap 2, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2, 100 p
Samhällskunskap 3, 100 p

Programfördjupning: 300 p

Internationella relationer, 100 p
Historia 3, 100 p 
Retorik, 100 p

Inriktning Beteendevetenskap: 450 p

Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p

Sociologi
Sociologi, 100 p

Psykologi
Psykologi 2a, 50 p

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2, 100 p

Programfördjupning: 300 p

Geografi, 100 p
Historia 3, 100 p 
Retorik, 100 p

Gymnasiearbete: 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Individuellt val: 200 p

Exempel på valbara kuser:
Idrott & hälsa 2, 100 p
Bild & form 1b, 100 p
Jakt och viltvård, 100 p
Historia 3, 100 p
Filosofi 2, 50 p
Naturkunskap 2, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Engelska 7, 100 p
Lantbruksdjur 1, 100 p
Matematik 3b, 100 p
Naturkunskap 2, 100 p