Komvux

Svalöfs gymnasiums logotyp.

Vuxenutbildningen i Svalöv arbetar nära övriga vuxenutbildningar som ingår i Familjen Helsingborg. Det innebär att vi har gemensamma yrkes- och lärlingsutbildningar som är öppna att söka för invånarna i samtliga kommuner.

Oavsett var du vill studera, söker du alltid din utbildning via din hemkommun.

Bestämmelser

Studier på Komvux jämställs med ett arbete
Detta innebär att du ska närvara på lektionspassen och meddela när du får förhinder. Oavsett om du läser på plats eller på distans så ska du vara aktiv i dina studier, jobba kontinuerligt med arbetsuppgifterna och ha löpande kontakt med de lärare du har.

Vid avsaknad av närvaro
Deltar du inte på lektionspassen eller aktiviteter i den digitala lärplattformen, utan godkänd anledning som meddelats läraren, skrivs du ut efter tre veckor. (Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Kap 6. Betygsrätt för vuxenutbildning, Särskilda bestämmelser §18. och Kap 7. Övriga bestämmelser, Avbrott §1).

Kursstarter

Kursstarter läsår 21/22
Augusti 16 sista ansökningsdag 2/8
Oktober 11 sista ansökningsdag 27/9
Januari 10 sista ansökningsdag 3/12
Mars 21 sista ansökningsdag 11/3

Du kommer att få ett antagningsbesked med information om kursstart mm.

Grundläggande nivå

För dig som saknar kunskaper från grundskolan går det att läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på grundläggande nivå.

E-tjänst: Vuxenutbildningens ansökningsblanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasial nivå

Har du inte en fullständig gymnasieexamen kan du komplettera med de kurser du behöver för att slutföra denna, men du kan också välja att läsa enstaka kurser.

Det går fortfarande att läsa till ett slutbetyg t.o.m. juni 2021.
Har du redan godkänt betyg i en kurs kan du inte läsa kursen igen.

E-tjänst: Vuenutbildningens ansökningsblanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studera på plats eller på distans

Att studera på plats
Studier på plats innebär att du deltar i lärarledda lektionspass på skolan, det handlar vanligtvis om ett tillfälle i veckan per kurs. På detta lektionspass är det obligatorisk närvaro som gäller. Skulle du vara sjuk eller få förhinder ska du kontakta din lärare i förväg.

Att studera på distans
Studier på distans innebär att du har digital kontakt med dina lärare via vår lärplattform, men du har även möjlighet att få handledning på skolan. Vissa moment i kurserna kommer att utföras på skolan, till exempel prov eller laborationer. Dessa pass är obligatoriska för att du ska bli godkänd i kursen. Hur många tillfällen som är obligatoriska på skolan varierar mellan olika kurser. Skulle du vara sjuk eller få förhinder så ska du även i detta fall kontakta din lärare i förväg.

Studietakt och studiestöd

Som vuxenstuderande är studiestöd och studietakt viktigt. Våra studie- och yrkesvägledare, Lotta Jansson o Marie Eriksson svarar på frågor gällande kursutbud och vår skoladministratör, Åsa Persson, svarar på frågor gällande CSN.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare:
Lotta Jansson, studier via NTI, Yrkesvux och Vård o omsorgscollage
0721-78 71 06
E-post

Marie Eriksson, SFI, grundkurser och gymnasiekurser.
0721-78 71 17
E-post

För frågor gällande CSN:
Åsa Persson
0721-78 71 16
E-post

Läs även mer om hur du ansöker om studiestöd på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..