Komvux

Saknar du betyg i grundskoleämnena engelska, matematik, svenska eller samhällskunskap?
Har du ett ofullständigt gymnasiebetyg eller saknar kurser för att få behörighet till högskolan?
Då kan du komplettera genom att läsa de kurser du saknar på komvux.

Du kan gå gymnasial vuxenutbildning från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan.

Grundskolekurser

På plats
Du som saknar betyg i grundskoleämnena svenska, engelska, matematik eller samhällskunskap har möjlighet att läsa dessa ämnen på plats.

Semidistans
Svenska/svenska som andraspråk ges även som semidistans för de som elever som arbetar. För att läsa på semidistans krävs det att man har dator och kan koppla upp sig på internet hemifrån. Undervisning på plats i skolan sker enligt överenskommelse och eleverna förväntas arbeta hemma med uppgifter digitalt övrig tid.

De veckorna som eleverna studerar hemma finns det möjlighet till digital handledning.

Gymnasiekurser

På plats
Studier på plats innebär att du deltar i lärarledda lektionspass på skolan, det handlar vanligtvis om ett tillfälle i veckan per kurs. På detta lektionspass är det obligatorisk närvaro som gäller. Skulle du vara sjuk eller få förhinder ska du kontakta din lärare i förväg.

Distans
Studier på distans innebär att du har digital kontakt med dina lärare via vår lärplattform, men du har även möjlighet att få handledning på skolan. Vissa moment i kurserna kommer att utföras på skolan, till exempel prov eller laborationer. Dessa pass är obligatoriska för att du ska bli godkänd i kursen. Hur många tillfällen som är obligatoriska på skolan varierar mellan olika kurser. Skulle du vara sjuk eller få förhinder så ska du även i detta fall kontakta din lärare i förväg.
Tänk på att distansstudier kräver god datorvana, initiativförmåga och självdisciplin.

Studietakt
Vi erbjuder kurser på 20 veckor och på tio veckor. 20-veckorskursen erbjuds både på plats och på distans.
Tioveckorskursen är på distans men har vissa obligatoriska moment på plats. Obligatoriska moment som ska genomföras på plats kan till exempel vara nationella prov, laborationer, muntliga redovisningar eller provskrivning.

Du kommer vid kursstart att få information av kursansvarig lärare angående datum för obligatoriska moment samt möjlighet till handledning på plats.

Kursstarter/ansökan prövning gymnasiekurser

Ansökningsdagar och kursstarter HT24

Ansökan som är sent inskickad kommer den inte kunna behandlas förrän den 5/8 då det är semestertider. Fyll i ansökan tydligt och läsbart.
Se datum för upprop nedan.

Hur görs ansökan:
Skriv ut ansökningsblankett från hemsidan. Fyll i med den /de kurser du vill ansöka om och skriv under. Posta sedan ansökan ihop med en kopia av dina gymnasiebetyg och eventuella betyg från Komvux till adressen som finns på ansökningsblanketten.

Det måste vara kopia på betyg med rektors underskrift, (inte utskrift från antagning.se). Ansökan måste inkomma i pappersformat.

Under studietid väljer du 10 veckor (distans) med datum 240812-241018 eller för hela terminen 240812-211220 (distans eller på plats).

Eller för start i andra perioden med 10 veckor 241014-241220 och då på distans

Startdatum och upprop

20 veckor: 12/8 - 20/12 sista ansökningsdatum 20/6, upprop 9/8 kl. 10.00

1:a perioden 10 veckor: 12/8 - 18/10 sista ansökningsdatum 18/6, upprop 9/8 kl. 10.00

2:a perioden 10 veckor: 14/10-20/12 sista ansökningsdatum 23/9, upprop 11/10 kl.10.00

Uppropet sker i lilla matsalen, Svalöfs gymnasium.
Om man inte kan närvara på uppropet ska man kontakta studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson: marie.eriksson@svalov.se

Prövning

1:a perioden 16/9-18/10, sista ansökan 9/9
2:a perioden 18/11-20/12, sista ansökan 4/11

Ansökan lämnas in tillsammans med kopia på gymnasiebetyg
Ansökningsblankett här Pdf, 385.9 kB.

Ansökan komvux grundläggande nivå

För dig som saknar kunskaper från grundskolan går det att läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på grundläggande nivå.

E-tjänst: Vuxenutbildningens ansökningsblanketter ansökan Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan komvux gymnasial nivå

Har du inte en fullständig gymnasieexamen kan du komplettera med de kurser du behöver för att slutföra denna, men du kan också välja att läsa enstaka kurser.

Det går fortfarande att läsa till ett slutbetyg t.o.m. juli 2025.
Har du redan godkänt betyg i en kurs kan du inte läsa kursen igen.

E-tjänst: Vuxenutbildningens ansökningsblanketter Pdf, 395.1 kB.

Viktig info om studier på komvux

Studier på komvux jämställs med ett arbete
Detta innebär att du ska närvara på lektionspassen och meddela när du får förhinder. Oavsett om du läser på plats eller på distans så ska du vara aktiv i dina studier, jobba kontinuerligt med arbetsuppgifterna och ha löpande kontakt med de lärare du har.

Krav på aktivitet
Deltar du inte på lektionspassen eller aktiviteter i den digitala lärplattformen, utan godkänd anledning som meddelats läraren, skrivs du ut efter tre veckor. (Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Kap 6. Betygsrätt för vuxenutbildning, Särskilda bestämmelser §18. och Kap 7. Övriga bestämmelser, Avbrott §1).

Oavsett var du vill studera, söker du alltid din utbildning via din hemkommun.
Skriv under ansökan och skicka in tillsammans med kopior på dina betyg till följande adress:

Svalöfs gymnasium
Box 113
268 22 Svalöv

Viktigt att ansökan fylls i tydligt och skrivs under annars kan den inte behandlas.

Kontakt vuxenutbildningen

Våra studie- och yrkesvägledare, Lotta Jansson och Marie Eriksson svarar på frågor gällande kursutbud och vår skoladministratör, Åsa Hedborg, svarar på frågor gällande CSN.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare:
Lotta Jansson, studier, Yrkesvux och Vård- och omsorgsprogrammet
0721-78 71 06
lotta.jansson@svalov.se

Marie Eriksson, SFI, grundkurser och gymnasiekurser.
0721-78 71 17
marie.eriksson@svalov.se

För frågor gällande betygsdokument, CSN, SFI och vuxenutbildningen:
Åsa Hedborg
0418-66 61 16
E-post: asa.hedborg@svalov.se

För frågor gällande yrkvux, vård- och omsorg samt CSN:
Karin Ramström
0418-66 61 00
E-post: karin.ramstrom@svalov.se

Läs även mer om hur du ansöker om studiestöd på csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kurslitteratur gymnasiekurser

Lista för kurslitteratur ht-24 här Pdf, 170.1 kB..