Vård- och omsorgsutbildning

Undersköterska

Vård- och omsorgsprogrammet , tre terminer heltid

Utbilda dig till undersköterska, du behövs inom vård och omsorg i vår kommun!
Undersköterskeyrket är ett klokt yrkesval, det finns ett stort behov av utbildade undersköterskor framöver och det finns många möjligheter till vidareutbildning och egenutveckling efter din utbildning. Din arbetsgivare kan finnas i kommun, landsting och hos privat vårdgivare.

Behörighetskrav
Behörighetskraven för att studera på Vård- och omsorgsprogrammet är Svenska/Svenska som andraspråk grund.

Upplägg
Utbildningslängden är 15 månader (3 terminer) och du läser på heltid i det vi kallar semi-distans, det betyder att du har undervisning 1-2 dagar, resten förväntas du studera på egen hand med stöd från skolan.

Under din utbildning ingår 12 veckors praktik fördelat på tre terminer. Sammanlagt läser du 1600 poäng.

Tank på att det inte är tillåtet att göra någon av dina APL-perioder på en arbetsplats som du arbetat på.

Undersköterska med språkstöd

Vård- och omsorgsprogrammet , fyra terminer heltid med språkstöd

Under utbildningen kombinerar du studier i svenska språket med kurserna inom vård- och omsorg. Utbildningen ger dig bred kunskap inom vård- och omsorg, med stora möjligheter till arbete efter utbildningen .
Studietakten är heltid och studietiden är 4 terminer.
Termin 1 och termin 2 kommer du även vara ute på extra praktik ca 2 dagar i veckan.

Förkunskaper
Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper i svenska för invandrare (sfi) kurs: Sfi D.
Om du har betyg i svenska för invandrare (sfi) ska du skicka betyget med din ansökan. Om du inte har betyg i sfi ska du kontakta din hemkommun för att bedöma din språknivå. Bedömningen ska du skicka med din ansökan.

Start för nya utbildningar!

Undersköterska, tre terminer

Den 10 januari 2023 startar vi en undersköterskeutbildning på tre terminer, som är på semidistans, vilket innebär att man är 1-2 dagar på plats i skolan per vecka och resten läser man hemifrån.
Det krävs att du har kunskaper i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Sista ansökningsdag är den 9 december 2022..

För mer information kontakta Lotta Jansson, studie-och yrkesvägledare:
lotta.jansson@svalov.se

Undersköterska, fyra terminer med språkstöd

Den 10 januari 2023 startar vi en undersköterskeutbildning på fyra terminer.
Det kräver att du har kunskaper i svenska för invandrare (sfi) kurs: Sfi D.
Sista ansökningsdag är den 9 december 2022..

För mer information kontakta Lotta Jansson, studie-och yrkesvägledare:
lotta.jansson@svalov.se

Poängplan: Vård & omsorgsutbildning

Programmets kurser

Termin 1
Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Social omsorg 1, 100 p

Termin 2
Anatomi och fysologi 2, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Omvårdnand 2, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Social omsorg 2, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Termin 3
Hälso och sjukvård 1, 100 p
Hälso och sjukvård 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Vård och omsorg specialisering, 100 p

Kurser som läses över flera terminer
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 p. Läses termin 1 och termin 2, 50 p per termin.
Vårdpedagogik och handledning 100 p. Läses alla tre terminerna uppdelat på 30 p termin 1, 35 p termin 2 och termin 3.

Har du redan ett godkänt betyg i Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, ska du inte läsa dessa kurser igen.