Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet , tre terminer heltid

 

Undersköterska
Ansökan öppen nu!

Utbilda dig till undersköterska, du behövs inom vård och omsorg i vår kommun!
Efter avslutade studier hos oss på vård och Omsorgsprogrammet har du fått en utbildning av hög kvalité. Sedan den första juli 2023 har riksdagen beslutat att undersköterska blir en skyddad titel.
Läs mer: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel Länk till annan webbplats./Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Undersköterskeyrket är ett klokt yrkesval, det finns ett stort behov av utbildade undersköterskor framöver och det finns många möjligheter till vidareutbildning och egenutveckling efter din utbildning. Din arbetsgivare kan finnas i kommun, landsting och hos privat vårdgivare.

Behörighetskrav
Behörighetskraven för att studera på Vård- och omsorgsprogrammet är Svenska/Svenska som andraspråk grund.

Upplägg
Utbildningslängden är 15 månader (3 terminer) och du läser på heltid i det vi kallar semi-distans, det betyder att du har undervisning 1-2 dagar, resten förväntas du studera på egen hand med stöd från skolan.

Under din utbildning ingår 12 veckors praktik fördelat på tre terminer. Sammanlagt läser du 1600 poäng, då ingår kurserna Svenska, Psykologi och Samhällskunskap på gymnasienivå som läses på plats. Har du redan betyg i dessa kurser, då kan du tillgodoräkna poängen. Tänk på att det inte är tillåtet att göra någon av dina APL-perioder på en arbetsplats som du arbetat på.

Hos oss finns det möjlighet att komplettera med enstaka kurser för att slutföra din tidigare vårdutbildning kontakta studie- och yrkesvägledaren för vidare information.

 

Undersköterska med språkstöd

Vård- och omsorgsprogrammet , fyra terminer heltid med språkstöd

Under utbildningen kombinerar du studier i svenska språket med kurserna inom vård och omsorg.

Intag för undersköterska med språkstöd startar i augusti, höstterminen- 24.

Utbildningen ger dig bred kunskap inom vård- och omsorg, med stora möjligheter till arbete efter utbildningen .
Studietakten är heltid och studietiden är 4 terminer.
Termin 1 och termin 2 kommer du även vara ute på extra praktik ca 2 dagar i veckan.

Förkunskaper
Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper i svenska för invandrare (sfi) kurs: Sfi D.
Om du har betyg i svenska för invandrare (sfi) ska du skicka betyget med din ansökan. Om du inte har betyg i sfi ska du kontakta din hemkommun för att bedöma din språknivå. Bedömningen ska du skicka med din ansökan.

 

Startdatum för utbildningar

Undersköterska, tre terminer

Undersköterskeutbildning är på tre terminer, som är på semidistans, vilket innebär att man är 1-2 dagar på plats i skolan per vecka och resten läser man hemifrån.
Det krävs att du har kunskaper i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Sista ansökning för kursstart 13 augusti 2024 är den 14 juni.
Ansökningsblankett här! Pdf, 395.1 kB.

För mer information kontakta Lotta Jansson, studie-och yrkesvägledare:
lotta.jansson@svalov.se

Undersköterska, fyra terminer med språkstöd

Under 2024 startar vi en undersköterskeutbildning på fyra terminer.
Det kräver att du har kunskaper i svenska för invandrare (sfi) kurs: Sfi D.

Ansökningsblankett här! Pdf, 395.1 kB.

För mer information kontakta Lotta Jansson, studie-och yrkesvägledare:
lotta.jansson@svalov.se

 

Poängplan: Vård & omsorgsutbildning

Programmets kurser

Termin 1
Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Social omsorg 1, 100 p

Termin 2
Anatomi och fysologi 2, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Omvårdnand 2, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Social omsorg 2, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Termin 3
Hälso och sjukvård 1, 100 p
Hälso och sjukvård 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Vård och omsorg specialisering, 100 p

Kurser som läses över flera terminer
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 p. Läses termin 1 och termin 2, 50 p per termin.
Vårdpedagogik och handledning 100 p. Läses i termin 1: 30 poäng, termin 2: 70 poäng.

Har du redan ett godkänt betyg i Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, ska du inte läsa dessa kurser igen.