Svalövs kommun

Utbildningschefen informerar om Covid!

 

Ökad smittspridning!
Smittspridningen av Covid-19 eskalerar alltjämt. Även dödstalen ökar nu markant igen.

Skriv alternativtext här...

Sett ur ett Svalövsperspektiv är den stora skillnaden från i våras att smittspridningen under hösten fått ett tydligare fäste i vår kommun. Vi har nu smitta bland både personal, barn/elever och vårdnadshavare på helt annat sätt än under våren. Smittan har på så sätt kommit närmare oss.

Pandemin har ända sedan i våras varit en påtaglig faktor i våra liv och det är lätt att känna sig trött på hela situationen och försöka bortse från stundens allvar. Det är dock viktigt att vi tillsammans fortsätter hålla skärpan uppe och att vi fortsätter efterleva de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Jag kommer nedan att redogöra för några av de åtgärder som vi vidtar för att begränsa smittspridningen och skydda såväl barn/elever som personal.

Jag vill också vädja till alla vårdnadshavare att respektera de riktlinjer vi sätter upp, även i de fall där det kan leda till frustration, och jag ber er framför allt att inte ta ut frustrationen på personalen som bara efterföljer de beslut som fattats. Har ni kritiska synpunkter så vänd er gärna till er rektor eller till utbildningschefen.

Läs mer på nedan länkar

Allmänna riktlinjer för förskola, grundskola och gymnasium fram till 31/12 2020PDF (pdf, 333.9 kB)

När ska jag stanna hemmaPDF (pdf, 688.9 kB)

Med vänlig hälsning
Hans Dahlqvist
Utbildningschef

Publicerad:

Sidansvarig: Viktoria Lind

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun