Svalövs kommun

Utbildningschefen information om Covid-19!

Information till vårdnadshavare i förskola, grundskola och gymnasium angående covid-19!

Skriv alternativtext här...

Fjärr- och distansundervisning på gymnasiet
Enligt regeringsbeslut ska undervisningen på alla landets gymnasieskolor genomföras via fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari. I enlighet härmed ställer Svalöfs gymnasium om undervisningen från och med måndag. Vidare information kommer att lämnas av skolan.

Alla elever omfattas inte av beslutet. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer undantar Svalövs kommun vissa elever från fjärr- och distansundervisningen. Undantagen är gjorda med hänsyn till att vissa elever, enligt en rapport från Skolinspektionen, ställs inför särskilda utmaningar vid fjärr- och distansundervisning.1 De elever som fortsatt kommer att få vanlig undervisning är eleverna på introduktionsprogrammen och eleverna på särskolan
Vidare så rekommenderar Folkhälsomyndigheten att undantag även görs för:
 praktiska moment som inte kan skjutas upp,
 nationella prov,
 andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Vuxenutbildning och SFI betraktas som arbetslivet i övrigt och ska arbeta hemifrån i möjligaste mån.
Under den aktuella perioden (6/12-7/1) kan alla gymnasieelever som är folkbokförda i Svalövs kommun fortsatt hämta ut ett lunchpaket på närmaste skola i kommunen.

Förskola och grundskola
För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet.

Ny vädjan till vårdnadshavare i förskolan
Utifrån den ansträngda situation vi befinner oss i vill jag på nytt vädja till vårdnadshavare i förskolan att hålla era barn hemma om ni har möjlighet. Det skulle vara till stor hjälp för verksamheten. Ni som håller era barn hemma under perioden 6/12-7/1 kommer att avgiftsbefrias under en månad.


Hans Dahlqvist
UtbildningschefPublicerad:

Sidansvarig: Viktoria Lind

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun