Svalövs kommun

Drogpolicy

Drogpolicy för Svalöfs gymnasium

Svalöfs gymnasium vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.

Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal och för en trygg och säker arbetsmiljö. Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Därför verkar Svalöfs gymnasium aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.

Till grund för Svalöfs gymnasium policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal.

Publicerad: 2021-02-16

Sidansvarig: Viktoria Lind

Relaterad information

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun