Svalövs kommun

Fyra introduktionsprogram

Programinriktat val
Syftet är att elever ska antas till ett nationellt program så snart som möjligt. 2019 erbjuder vi detta program endast mot våra yrkesprogram. Utbildningen är sökbar. Godkända betyg i svenska, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion
Utbildningen riktar sig till de elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, vilket ska underlätta etablering på arbetsmarknaden. Yrkesintroduktion finns mot bygg- och anläggninsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och naturbruksprogrammet.

Individuellt alternativ
Programmet ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. En intresseanmälan görs till detta program.

Utbildningsplan individuellt alternativPDF (pdf, 479.2 kB)

Språkintroduktion
Programmet är till för dig som nyligen anlänt till Sverige, med ett annat modersmål än svenska. På språkintroduktionen läser du in grundskolebehörigheten samtidigt som du lär dig svenska för att kunna söka till gymnasieprogrammen. En intresseanmälan görs till detta program.

Utbildningsplan språkintroduktionPDF (pdf, 497.4 kB)

Våra yrkespaket på introduktionsprogrammen är nedan:

Yrkespaket växtodlingPDF (pdf, 263 kB)

Yrkespaket mjölkproduktionPDF (pdf, 437.5 kB)

Yrkespaket bygg/anläggningPDF (pdf, 268.4 kB)

Yrkespaket personbilPDF (pdf, 280.2 kB)

Yrkespaket djurvårdPDF (pdf, 269.3 kB)

Publicerad: 2021-02-09

Sidansvarig: Claes Johansson

Relaterad information
Kontakt

Bitr. rektor
Isabella Cavling
0721-787 105
e-post

SYV naturbruk/bygg
Lotta Jansson
0721-787 106   
e-post

SYV fordon/IM
Marie Eriksson
0721-787 117
e-post

 

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun