Svalövs kommun

Naturvetenskapsprogram

samhälle

Är du intresserad av naturvetenskapliga ämnen? Skulle du vilja vidareutbilda dig till veterinär, läkare, kemist, tandläkare, biolog eller ingenjör? På Naturvetenskapsprogrammet kan du välja kursen veterinärmedicin - och praktisera kunskaperna på skolans veterinärklinik.

Om du vill få en bred utbildning som utmanar och förbereder dig inför vidare studier på högskola och universitet då är naturvetenskapsprogrammet på Svalöfs gymnasium rätt för dig.

Som elev på naturvetenskapsprogrammet i Svalöv möts du av engagerade lärare som utmanar och hjälper dig att utvecklas i dina studier. Vi erbjuder en lugn studiemiljö med en stark gemenskap. Du kommer att utveckla dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt genom laborationer, experiment och exkursioner. Under senare delen av din utbildning får du genom våra programfördjupningar kunskaper och laborativa färdigheter inom bioteknik och mikrobiologi. Du får planera, laborera och lära dig analysmetoder som används vid mikrobiella undersökningar. Inom bioteknik fördjupar du dina kunskaper inom modern DNA-teknik där undersöks gener i olika sammanhang som sjukdomar och kriminologi. För dig som vill vidareutbilda dig till veterinär finns det en veterinärklinik på skolan där du kan läsa veterinärmedicin som en I-valskurs. Under din studietid hos oss erbjuds du som elev också en praktikperiod på upp till tre veckor. Då har du möjlighet att hitta en arbetsplats som kan ge dig erfarenheter som du är nyfiken på inför dina fortsatta studier.

Naturvetenskap och samhälle

För dig som är intresserad av naturvetenskapsprogrammet men också är intresserad av samhällsfrågor, geografi och en hållbar samhällsutveckling erbjuder vi naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap och samhälle.

naturvetenskap
Publicerad: 2021-10-15

Sidansvarig: Claes Johansson

Kontakt

Bitr. rektor
Rebecca Ljung Andersen
0721-787 102
e-post

SYV
Lotta Jansson
0721-787 106
e-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun