Svalövs kommun

Särskola - 4 år Skog, mark & djur

Passar dig som är intresserad av att jobba med olika områden inom naturbruk. Vi har två spår, lantbruk och djur.

I årskurs 1 hos oss läser du först ett basår och då lär du känna hela vår skola.

Du får vara i våra olika stallar och på alla övningsytor: ko-, häst- och smådjursstall, Hundens hus, djurpark och jordbruk. Du får köra traktor på körplan och i fält. Naturligtvis har du även kärnämnen som svenska, engelska och idrott under basåret.

I årskurs 2 väljer du den inriktning som du är intresserad av, lantbruk eller djur.

Lantbruksinriktning
Väljer du lantbruk jobbar du mycket ute på skolans lantbruk och hjälper till med växtodlingen och tar hand om skolans maskinpark med service och skötsel. Du jobbar mycket bland våra produktionsdjur kor, höns och får och blir en duktig djurskötare.

Djurinriktning
Väljer du djur så sköter du om alla våra olika sällskapsdjur som kaniner, fiskar, fåglar m fl. Du hjälper till att sköta hundarna i hundens hus och även sköta djuren i vår djurpark. Hästen träffen du hos vår samarbetspartner där du lär dig hästens skötsel och får rida.


APL

I utbildningen ingår det arbetsplatsförlagt lärande, APL, om minst totalt 22 veckor under 4 år. Då är du på en arbetsplats och uppnår där vissa kursmål samtidigt som du lär dig andra färdigheter. Du har APL från och med årskurs 2.

De ordinarie skoltiderna är:

Måndag: 10-15.00

Tisdag-torsdag: 8.20-15.00

Fredag: 8.20-12.30


Urvalskriterier för gymnasiesärskolans antagning vid fler sökande än antal platser

• Störst behov av utbildning
- Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen för att gå vidare till ett arbete

• Säkerhetsaspekter och arbetsmiljö
• Praktikvecka
- Resultatet av veckan med hänsyn till lärmiljö, intresse av utbildningen och på internatet om det är aktuellt


Publicerad: 2021-02-10

Sidansvarig: Claes Johansson

Kontakt

Bitr. rektor
Rebecca Ljung Andersen
0721-787 102
e-post

SYV
Marie Eriksson
0721-787 117
e-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun