Svalövs kommun

SFI

Utbildning i svenska för invandrare - SFI

Komvux i Svalöv erbjuder svenska för invandrare på både dag- och kvällstid, med cirka 15 timmar undervisning per vecka för dagtid och 2 timmars undervisning per vecka för kvällstid. Att läsa på kvällstid innebär självstudier med handledning av lärare.

Beroende på dina kunskaper i det svenska språket kommer du att placeras i en grupp som bäst passar din nivå. Det finns fyra olika kurser på utbildningen: A, B, C och D. Kvällstid går det endast att läsa kurs C och kurs D. Efter avslutad D-kurs går det att fortsätta studera på grundskolenivå.

Ansökningsblankett finner du uppe till höger på den här sidan. För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att du fyller i alla uppgifter. Det kan vara många som söker till vuxenutbildningen så det kan hända att du får vänta på din plats i max tre månader. Du ska bifoga ett personbevis tillsammans med din ansökan.

Undervisningen är kostnadsfri.

Det finns också möjlighet att göra en prövning av dina kunskaper i svenska genom att göra en särskild prövning. Dessa test sker med nationella prov på B, C och D-nivå. Det nationella provet prövar läsförståelse, hörförståelse samt färdigheterna i tal och skrift.

SFI Swedish for immigrants

Komvux in Svalöv offers both day and evening classes in Swedish for immigrants, sfi. The day classes are 15 hours per week, and the evening class is 2 hours per week. The evening class entails self-studies with supervision from a teacher.

We have three different day classes, SFI1, SFI2 and SFI3. You will be placed in the class that best suits your current knowledge of the Swedish language. There are four different courses in sfi: A, B, C and D. You can only participate in the evening class if you are studying course C or D. After finishing course D it is possible to continue to study the later years of the primary level.

The application form can be found at the top right of this page. It is important that you fill in all the required information and you must also submit an Extract of the Population Register (personbevis, you can request it from Skatteverket). If there are many applicants you may have to wait up to three months for a place on the course.

SFI is free of charge.

There is also an option to make an assessment of your current skills in the Swedish language. This assessment tests your reading and listening comprehension as well as your skills in writing and talking Swedish and includes the national tests for course B, C and D. 

Publicerad: 2020-11-24

Sidansvarig: Viktoria Lind

Relaterad information

Ansökan SFI Pdf, 483.1 kB. (Pdf, 483.1 kB)
Ansökan prövning SFI Pdf, 460.2 kB. (Pdf, 460.2 kB)

Kontakt

 
Samordnare
Lotta Jansson
0721-787 106
epost

Arbetslagsledare
Marie Eriksson
0721-787 117
e-post

SYV
Marie Eriksson
0721-787 117
e-post

Skoladministratör VUX
Åsa Persson
0721-787 116
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun