Svalövs kommun

Vård & Omsorgsutbildning

VOM College

Vård- och omsorgsutbildning

Utbilda dig till undersköterska, du behövs inom vård och omsorg i vår kommun!

Undersköterskeyrket är ett klokt yrkesval, det finns ett stort behov av utbildade undersköterskor framöver och det finns många möjligheter till vidareutbildning och egenutveckling efter din utbildning. Din arbetsgivare kan finnas i kommun, landsting och hos privata vårdgivare.

Behörighetskrav

Behörighetskraven för att studera på Vård- och omsorgsprogrammet är Svenska/Svenska som andraspråk Grund.

Upplägg

Utbildningslängden är 15 månader (3 terminer) och du läser på heltid i det vi kallar semi-distans, det betyder att du har undervisning 1,5 dagar, resten förväntas du studera på egen hand.

Termin 1 och 2 läser du programgemensamma kurser, totalt 950 gymnasiepoäng. Du har också vardera 4 veckors APL inom äldreomsorgen och LSS. APL är arbetsplatsförlagt lärande där du får möjlighet att visa dina teoretiska kunskaper i praktiskt handling.

Termin 3 läser du programfördjupningskurser vilket innebär att du väljer inriktning mellan LSS, Sjukvård och Äldrevård. När du gör din APL den tredje terminen praktiserar du 4 veckor inom din valda programfördjupning.

Har du inte läst och fått betyg i Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1 ingår även dessa kurser i utbildningen.

Tänk på att det inte är tillåtet att göra någon av dina APL-perioder på en arbetsplats som du arbetar på.Publicerad: 2021-08-10

Sidansvarig: Viktoria Lind

Upplägg för omvårdnadsutbildningen


Poängplan ny kommer

Vård och omsorgsutbildning ny info kommer

Ansökningsblankett Pdf, 401.1 kB. (Pdf, 401.1 kB)

Kurslitteratur Pdf, 243.8 kB. (Pdf, 243.8 kB)


Kontakt

SYV/samordnare
Lotta Jansson
0721-787 106
e-post

Arbetslagsledare
Annika Larsson
0721-787 265
e-post

Skoladministratör 
VUX/SFI
Åsa Persson
0721-787 116
e-post

 


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun