Svalövs kommun

Yrkes-SFI


Yrkes-Sfi i Skåne

 

Svalövs kommun ingår tillsammans med ytterligare 32 skånska kommuner i Yrkes-sfi Skåne.
Yrkes-Sfi Skåne är en samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och utbildningsanordnare. Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och betalas av hemkommunen.
Det är också din hemkommun som godkänner dina studier.

Inom-Yrkes-Sfi studerar du svenska språket samtidigt som du får en yrkesutbildning. På hemsidan för Yrkes-Sfi Skåne kan du läsa mer om Yrkes-Sfi och vilka olika yrkesutbildningar du kan söka.

Om du är intresserad av att gå en utbildning inom Yrkes-Sfi kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare.


OBS! Du måste också bifoga följande dokument till din ansökan.

• Intyg/betyg från Sfi.

• Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal.

• Personligt brev med motivering varför du söker den här utbildningen.
Publicerad: 2021-04-12

Sidansvarig: Viktoria Lind

Kontakt

 
SYV
Marie Eriksson
0721-787 117
e-post

Skoladministratör VUX/SFI
Åsa Persson
0721-787 116
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun