Artikeln publicerades 21 januari 2022

Förtydligande om reglerna kring VAB

Med anledning av att många kommuner vädjar till föräldrar att hålla sina barn hemma för att avlasta förskoleverksamheterna, vill Försäkringskassan informera om rätten till ersättning för VAB.

Föräldrar kan få ersättning för VAB:

  • om barnet är sjukt eller smittsamt
  • om barnet besöker läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri och föräldern måste följa med
  • om barnets ordinarie vårdaren (avser inte personal på förskola) är sjuk eller
  • om föräldern deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att hen ska lära sig att sköta sitt barn.

Föräldrar kan även få ersättning för VAB om huvudmannen beslutar om att en förskola eller skola ska stängas.Det gäller:

  • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk i covid-19.

Om föräldern vabbar på grund av att förskolan är stängd, så blir ersättningen cirka 90 procent av den ersättning hen brukar få när hen vabbar för ett sjukt barn.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..