Artikeln publicerades 24 januari 2022

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, i Svalövs kommunhus, måndagen den 31 januari, kl 18.30.

När: måndag 31 januari, kl. 18.30
Var:
kommunhuset, Svalöv

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-2030
  • Parkeringsriktlinjer för cykel och bil i Svalövs kommun

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning i beaktande och inte närvara vid uppvisande av sjukdomssymtom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns därmed möjlighet att ta del information och debatt i efterhand här på hemsidan.

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium. Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i kommunhusets reception.

Välkommen!

Ingrid Ekström (SD),
Kommunfullmäktiges ordförande