Artikeln publicerades 3 februari 2022

På språng för bättre service

Nu påbörjas förbättringsresan mot ökad tillgänglighet. Pandemin har påverkat oss alla under lång tid och hög personalfrånvaro har fått konsekvenser för tillgängligheten inom kommunens servicefunktioner.

- Vi strävar nu långsiktig för ökad tillgänglighet och service till våra medborgare., bland annat till vår samhällsbyggnadssektor. Samtidigt är det viktigt för oss i styret att våra servicefunktioner är nåbara för alla inom rimlig tid. Därför har vi nu gett förvaltningen i uppdrag att påbörja en förbättringsresa, på kort och lång sikt, för att öka sin tillgänglighet och service, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Nu startar arbetet med att utveckla service, bemötande och tillgänglighet i hela förvaltningen. På kort sikt genomförs åtgärder inom samhällsbyggnad som bland annat utökade telefontider gällande bygglov och införandet av telefontider för övergripande samhällsbyggnads- och exploateringsfrågor.

- Vi ser fram emot uppdraget att ytterligare förbättra service och tillgänglighet, allt för att våra kommunmedborgare ska uppleva att de får den kontakt de önskar och svar på sina frågor, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.