Artikeln publicerades 23 februari 2022

Hanna Åstrand blir ny utvecklingschef på Svalövs kommun

Kommunstyrelsens personalutskott för Svalövs kommun fattade den 8 februari 2022 beslut om tillsättning av utvecklingschef.

Hanna Åstrand har arbetat som enhetschef för Arbete, Integration och Välfärd i Svalövs kommun sedan 2019. Dessförinnan har hon ledarerfarenheter från bland annat rollen som sektionschef på en statlig myndighet och som affärsområdeschef inom det privata näringslivet.

”Hannas gedigna bakgrund från stat, kommun och näringsliv är värdefull för att leda utvecklingsarbetet i Svalövs kommun i en tid som präglas av snabb förändring och där medborgare förväntar sig att samhällets tjänster utvecklas för att på bästa sätt svara upp mot de nya förväntningar som finns, säger Stefan Larsson kommunchef.

”I Hanna får vi en person som redan känner kommunen och som har kunskapen att arbeta med vår utveckling så att vi bygger en stark kommun som uppfattas som attraktiv för kommuninvånarna, säger Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi vill att Svalöv med sitt fantastiska läge ska uppfattas som en både trygg och attraktiv kommun.

”Min ambition är att fortsätta det fina arbetet som vi gör i kommunen samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar oss så att vi når Svalöv kommuns vision 2040, säger Hanna Åstrand. Med olika kompetenser i teamet och en stor bredd i vårt uppdrag ska vi fortsätta arbetet med att möta de olika behov som finns i kommunen. Jag ser fram emot att få arbeta med utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv i nära samarbete med övriga sektorer och andra aktörer.

Hanna Åstrand har sedan oktober 2021 varit tillförordnad utvecklingschef.


För mer information kontakta:
Michael Wide, Digitaliseringschef, Tf Kommunikationschef, 0709-47 52 39‬, michael.wide@svalov.se
Hanna Åstrand, Utvecklingschef, 0709-47 50 78, hanna.astrand@svalov.se