Artikeln publicerades 1 mars 2022

Blomlådor som farthinder

Du som bor i Svalövs kommuns tätorter kan få möjlighet att hyra blomlådor om du upplever att bilar som kör förbi din fastighet inte håller hastighetsbegränsningen.

Det är sedan du och dina grannar som ansvarar för att plantera blommor och sköta om lådorna.

Sektor Samhällsbyggnad ska under 2022 testa och utvärdera blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på villagator på fem till åtta platser i kommunen. Efter utvärdering tas sedan beslut om blomlådor ska vara en permanent åtgärd som går att ansöka om årligen.

Du som är boende på en villagata kan ansöka till testprojektet fram till den 1 april.

Ansök och läs mer om förutsättningarna