Artikeln publicerades 1 mars 2022

Uttalande till stöd för Ukraina

Flaggning utanför kommunhuset, inklusive den ukrainska flaggan

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun uttalar sitt stöd och sin djupa sympati för Ukraina och dess folk i den mycket svåra situation landet befinner sig i, efter det väpnade angreppet från Ryssland torsdagen den 24 februari 2022.

Svalövs kommun ställer sig också bakom det uttalande Sverige Kommuner och Regioner gjort till stöd för Ukraina, dess kommuner och den positiva utveckling för den lokala demokratin som de senaste årens utveckling inneburit.

Som en symbol för stödet kommer Svalövs kommun också att flagga med den ukrainska flaggan under mars månad.

Vi vill också uttala vårt stöd till kommunens vänorter m m i konfliktens närhet; Kedainiai i Litauen, Lobez i Polen och Kyritz i Tyskland. Det väpnade angreppet får stora konsekvenser, bl a flyktingströmmar, för hela Europa, vilka vi gemensamt och solidariskt måste hantera. Stabila och goda internationella relationer mellan stater, regioner, kommuner, organisationer och enskilda kommer att vara en förutsättning för detta.


Ingrid Ekström
Kommunfullmäktiges ordförande

Anna Berg von Linde
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf.

Claes Hallberg
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf.