Artikeln publicerades 4 mars 2022

Det är viktigt att vi pratar med våra barn om kriget

För en vecka sedan attackerade Ryssland grannlandet Ukraina, och med det följer ett intensivt nyhetsflöde i sociala medier, tidningar, TV och radio. Med dagens informationsflöde är det viktigt att vi vuxna pratar med våra barn och unga om vad som händer.

Vi behöver förklara, lyssna, svara på frågor men också hjälpa barnen att begränsa nyhetsflödet.

Berätta gärna vad som hänt
Det pågår nu ett krig där Ryssland har attackerat Ukraina, som är ett grannland. Ryssland och deras president Putin tycker att Ukraina tillhör dem och att landet därför ska vara en del av Ryssland. Men så ska man naturligtvis inte göra.

Därför har Sverige, EU och många länder börjat att skicka hjälp till Ukraina så att ukrainarna ska kunna försvara sig. Vi har också gjort det svårare för Ryssland att handla med oss för att de ska sluta kriga. Vår svenska regering är noga med att förstärka vårt eget försvar eftersom det är viktigt för oss att försvara demokrati och frihet.

Många människor har flytt Ukraina och bland annat Polen, som är ett grannland, har tagit emot flyktingar. Det kan hända att människor från Ukraina behöver fly även till Sverige.

Anpassa efter barnets ålder och mognad
När allvarliga saker händer blir vi av naturliga skäl oroliga. Det gäller självklart även våra barn och unga. De nås ofta av mer information än vi vuxna önskar och då behöver vi vuxna finnas till hands för att lyssna och förklara. Det kan vara viktigt att poängtera för barn och unga att allt man läser på sociala medier inte är sant och att bilder ofta kan vara manipulerade för att få stor spridning. Var särskilt lyhörd för förändringar som oro, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter.

Försök samtidigt leva som vanligt, barn behöver rutiner och de vardagliga aktiviteterna. Försök också ta en paus från nyheterna så att barn inte hela tiden hör om kriget i Ukraina.

Läs mer om hur du pratar med ditt barn:
Rädda Barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Titta gärna på Lilla Aktuellt tillsammans med barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..