Artikeln publicerades 9 mars 2022

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina

Anna Berg von Linde, kommunstyrelsens förste vice ordförande (M) och Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (SD) framför Svalövs kommunhus

Vi står inför en ny situation, en ny verklighet. Det är bara 14 dagar sedan som Ryssland attackerade Ukraina vilket påverkar hela den europeiska säkerhetsordningen.

Två veckor är kort tid men nu hotas Ukrainas demokrati med städer som bombas och familjer som splittras. Vi vill uttrycka vår djupaste empati för Ukrainas folk. Invasionen är ett grovt brott mot Ukrainas suveränitet, internationell lag och folkrätt.

- Vi är i ett allvarligt läge. Kriget påverkar även oss i Sverige och det kommer att få stor påverkan på ekonomin, säger Anna Berg von Linde, kommunstyrelsens förste vice ordförande (M).

Som kommun i samarbete med statliga myndigheter, regionen och andra aktörer har vi de bästa förutsättningarna för att kunna hjälpa de som flyr från kriget. Vad avser vår egen kommuns förmåga att hantera en kris och i värsta fall krig kommer vi att lägga förslag för att skapa ett mer robust samhälle.

I detta nya säkerhetsläge vill vi gärna uppmana alla till att vara lite extra försiktiga med den information som ni delar. Rysslands förändrade lagar gör till exempel att vi nu bara kommer att få statskontrollerade nyheter därifrån. Vi kan nog samtidigt förvänta oss ett digitalt cyberkrig med främmande makt som vill förstöra och ta över. Vi lever i en tid full med desinformation och propaganda så ta ditt ansvar för att inte sprida rykten vidare. Har du barn så betona att Sverige inte är i krig men att vi hjälper Ukraina, ett annat europeiskt land. Och att när man tillsammans hjälper varandra så går det bra till slut. Det är viktigt att ge barn och unga hopp i en tid med alarmistiska nyhetsflöden.

- Efter pandemin så såg vi nog alla fram emot ljusare tider men istället kastas vi in i nästa prövning. Vi är stolta över hur snabbt vi i Svalövs kommun lyckades mobilisera oss för Covid19-viruset utan att göra politik av det. Och vi kommer på samma sätt att använda våra gemensamma krafter denna gång, säger Teddy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (SD).

- Vi lever i en allvarlig tid där vi har möjlighet att hjälpa till. Det ska vi så klart göra, säger Jan Zielinski, kommunstyrelsens andra vice ordförande (S).

Vi vill att ni är med oss i det arbetet. Läs mer på vår hemsida om hur du hjälper människorna i Ukraina på bästa sätt.